เมื่อวันที่ 19 มี.ค. นายปกป้อง ประไพพงษ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประเมินผลพื้นที่ทำการเกษตรของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร ปี 2563 ณ ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

จังหวัดยโสธรมีสหกรณ์สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 9 สหกรณ์ และมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯจำนวน 88 ราย ในส่วนของอำเภอเมืองยโสธรมีสหกรณ์สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 1 สหกรณ์ คือ สหกรณ์การเกษตรเมืองยโสธร จำกัด และมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯจำนวน 22 ราย โดยวันนี้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร โดยนายปกป้อง ประไพพงษ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินพื้นที่การทำการเกษตรของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 1 ราย คือ นายศักดิ์ระพี โพธิสิตา โดยมีพื้นที่ทำการเกษตรเป็นขอบงตนเอง จำนวน 6 ไร่ ตั้งอยู่พื้นที่ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร วุฒิการศึกษา จบการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปัจจุบันอาศัยอยู่แขวงราชาเทวะ เขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการอาชีพปัจุบันเป็นผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ วางแผนไว้ว่าจะกลับมาทำการเกษตรที่บ้านในช่วงต้นปีหน้า

"เหตุผลที่เข้าร่วมโครงการฯ ตนเองมีความฝันว่าอยากจะกลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตนเองโดยการทำเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่ของตนเอง โดยเบื้องตนได้ทำการพัฒนาพื้นที่ของตนเองและได้วางระบบน้ำในการทำการเกษตร ด้วยระบบน้ำโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ใช้ทุนของตนเอง โดยมีคุณพ่อได้เป็นผู้ดูแลในเบื้องต้น ซึ่งระบบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์นี้ต้นเป็นผู้วางแผนวางระบบน้ำในพื้นที่เอง โดยมีราคาที่ไม่สูงนัก สามารถเป็นตัวอย่างให้กับผู้สนใจนำไปประยุกต์ใช้ได้ ในไร่ นา ของตนเองได้ เมื่อมีน้ำแล้ว ตนเองก็จะปลูกไม้ผล ผัก ทำเกษตรแบบผสมผสาน สร้างแหล่งเรียนรู้ให้เพื่อสมาชิกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้มาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้ ในอนาคตตนเองวางแผนที่จะกลับมาในช่วงต้นปีหน้า จึงได้ทำการวางระบบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ไว้ก่อน ไม้ผล ตนก็จะให้คุณพ่อเป็นคนปลูกตามรูปแบบที่ตนวางไว้ ที่สำคัญเมื่อตนเองกลับมาทำอาชีพการเกษตรที่บ้านแล้ว จะได้ดูแลพ่อแม่อย่างใกล้ชิด พัฒนาบ้านเกิด เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับจังหวัดตนเอง สร้างเครือข่ายในการทำการเกษตร สร้างงานสร้างอาชีพให้กับตนเองและครอบครัวอีกด้วย"นายศักดิ์ระพี กล่าว

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance