นางปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมคณาจารย์ และนักศึกษาจิตอาสาชุมนุมค่ายอาสาเฉลิมพระเกียรติ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์ จำนวน 1,500 ขวด และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 150 ขวด เพื่อมอบให้โรงพยาบาลกลาง สำหรับสนับสนุนการดำเนินงานทางการแพทย์ ภายใต้กิจกรรมป้องกัน “ไวรัส COVID-19” อีกทั้งยังแจกจ่ายให้ประชาชนสำหรับใช้ทำความสะอาดมือ ช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ณ ชุมชนตลาดเทเวศร์ และชุมชนวัดเทวราชกุญชร กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน