จากความต้องการการเดินทางลดลงเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ตลอดจนถึงมาตรการของรัฐบาลต่างๆ ที่ออกมา จึงทำให้สายการบินแควนตัสและสายการบินเจ๊ทสตาร์ต้องลดการให้บริการเที่ยวบินทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้นตั้งแต่สิ้นเดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ แควนตัสกรุ๊ป จะลดบริการเส้นทางบินต่างประเทศอย่างน้อยจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2563 ประมาณ 90% ลดลงอีก 23% ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563 จากที่ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนผลกระทบของผู้คนในการเดินทางไปต่างประเทศที่จำเป็นต้องกักตัว รวมทั้งจะลดบริการเส้นทางบินภายในประเทศอย่างน้อยจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2563 ประมาณ 60% และลดลงอีก 5% ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563 เพราะความต้องการการเดินทางที่ลดลงเนื่องจากการประเมินของรัฐบาล รวมทั้งหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ห้ามเดินทาง และห้ามจัดกิจกรรม

ซึ่งการประกาศลดให้บริการเที่ยวบินจะส่งผลให้มีเครื่องบินจอด 150 ลำ รวมถึงเครื่องบินส่วนใหญ่ที่เป็นเครื่องบินลำตัวกว้าง สำหรับการประกาศเกี่ยวกับการลดเที่ยวบินตั้งแต่ปลายพฤษภาคม 2563-กลางเดือนกันยายน 2563ก่อนหน้านี้ยังเหมือนเดิม แต่อาจจะมีปรับเพิ่มขึ้น ตามหลักของดีมานด์ โดยสายการบินแควนตัสและสายการบินเจ๊ทสตาร์กำลังประเมินเส้นทางที่จะปรับลดลง และจะประกาศในอนาคตอันใกล้นี้ แต่แม้ว่าจะมีการปรับลดเที่ยวบิน แต่สายการบินแควนตัสและสายการบินเจ๊ทสตาร์ยังคงเดินหน้าให้บริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าในเส้นทางสำคัญทั้งเส้นทางบินต่างประเทศและเส้นทางบินภายในประเทศต่อไป รวมถึงนำเครื่องบินที่ให้บริการผู้โดยสายเส้นทางบินภายในประเทศบางลำมาใช้ให้บริการด้านเฟรท (ขนส่งสินค้าทางอากาศ) อย่างเดียว เพื่อทดแทนเที่ยวบินที่ให้บริการตามปรกติ นอกจากนั้นจะคงมีเครื่องบินบรรทุกสินค้าทางอากาศของแควนตัสกรุ๊ปให้บริการต่อไป

อย่างไรก็ตามเนื่องจากการปรับลดเที่ยวบิน ได้ส่งผลต่อการทำงานของบุคลากรแควนตัสกรุ๊ป ซึ่งความต้องการการเดินทางอาจใช้เวลาหลายสัปดาห์ หรือเป็นเดือนๆ ได้กระทบต่อบุคลากร 30,000 คนทั่วโลกที่ปฏิบัติงานอยู่ ดังนั้นทางแควนตัสกรุ๊ป จึงได้ดำเนินการต่างๆ ด้วยความระมัดระวังเพื่อลดผลกระทบด้วยการให้ใช้วันหยุด หรือหยุดงานโดยไม่รับค่าจ้าง นอกเหนือจากมาตรการที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้แล้ว รวมถึงการที่ประธานกรรมการบริหาร และประธานสายการบินจะไม่รับเงินเดือนเป็นเวลา 3 เดือน การปรับลดเงินเดือนของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริหาร การยกเลิกเงินโบนัส และการซื้อหุ้นคืนจากตลาด

ในส่วนของผู้โดยสารที่มีบุ๊คกิ้งเดิมสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินต่างประเทศจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และต้องการยกเลิกแผนการเดินทางชั่วคราว สามารถยกเลิกเที่ยวบินและเปลี่ยนเป็นคูปองเดินทางที่มีมูลค่าเท่าเดิมโดยต้องทำภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 สำหรับผู้โดยสารที่ทำบุ๊คกิ้งเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินต่างประเทศใหม่ และต่อมาภายหลังอาจจะเปลี่ยนใจไม่ต้องการเดินทางสามารถยกเลิกเที่ยวบินและเปลี่ยนเป็นคูปองเดินทางของสายการบินแควนตัสหรือสายการบินเจ๊ทสตาร์ที่มีมูลค่าเท่าเดิมได้ โดยมีผลสำหรับบุ๊คกิ้งที่ทำตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 สำหรับการเดินทางก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 โดยผู้โดยสารสายการบินแควนตัสคลิกเว็บไซต์ Qantas.com แล้วคลิกไปที่ Manage Booking หลังจากนั้นให้เลือก ‘Cancel’ แล้วคลิก ‘Voucher’ ส่วนผู้โดยสารเจ๊ทสตาร์คลิกเว็บไซต์ Jetstar.com แล้วคลิก Manage My Booking

สำหรับผู้โดยสารที่ทำบุ๊คกิ้งผ่านแทรเวลเอเย่นต์หรือเว็ปไซต์บุคคลที่ 3 (เช่น Webjet หรือ Booking.com) ขอให้ติดต่อเพื่อเปลี่ยนแปลงบุ๊คกิ้งกับหน่วยงานต่างๆ เหล่านี้โดยตรง อีกทั้งเนื่องจากมีผู้โดยสารติดต่อจำนวนมากและเพื่อหลีกเลี่ยงการรอคิวเป็นระยะเวลานาน สายการบินแควนตัสและสายการบินเจ๊ทสตาร์ไม่แนะนำให้ผู้โดยสารติดต่อคอนแท็คเซ็นเตอร์ของสายการบิน

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน