เมื่อวันที่ 18 มี.ค. คณะทำงานเตรียมการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดยโสธร และผู้แทนสหกรณ์ในจังหวัดยโสธร จัดประชุมเพื่อเตรียมจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดยโสธร โดยมีดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุมชี้แจงนโยบายส่งเสริมสหกรณ์ในแต่ละจังหวัดของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร

คณะทำงานเตรียมการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดยโสธร และผู้แทนสหกรณ์ในจังหวัดยโสธร กำหนดจัดประชุมผู้แทนสหกรณ์เพื่อจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดยโสธร โดยมีนายวุฒิชัย คุรุพันธ์ ประธานคณะทำงานและคณะทำงาน พร้อมด้วยผู้แทนสหกรณ์ในจังหวัดยโสธร เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธรเข้าร่วมประชุมฯ การประชุมในครั้งนี้มีวาระที่สำคัญ ดังนี้ 1.พิจารณาว่าจะจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดยโสธรหรือไม่ 2.พิจารณากำหนดวัตถุประสงค์และที่ตั้งสำนักงาน 3.พิจารณากำหนดแผนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ 4.พิจารณาการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดยโสธร ฯลฯ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และคณะ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้เพื่อชี้แจงถึงนโยบายการส่งเสริมให้สหกรณ์ในแต่ละจังหวัดรวมตัวกันในนามของ “สันนิบาตสหกรณ์จังหวัด” เพื่อสร้างความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายความร่วมในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนเพื่อเป็นพื้นฐานต่อการจัดตั้งสาขาสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน