เมื่อวันที่ 17 มี.ค. นายปกป้อง ประไพพงษ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ในเขตอำเภอเลิงนกทาตรวจเยี่ยมและประเมินพื้นที่การทำอาชีพการเกษตรของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร ปี 2563 ณ ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

สหกรณ์การเกษตรเลิงนกทา จำกัด ได้สมัครเข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร ปี 2563 และมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 13 ราย โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธรและเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรเลิงนกทา จำกัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่การทำการเกษตรของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ คือ นายสุรชัย บรรลุสันต์

ปัจจุบัน นายสุรชัย บรรลุสันต์ ทำอาชีพค้าขายผลไม้ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี วุฒิการศึกษา จบปริญญาตรี พื้นที่การทำเกษตรเป็นที่ดินของครับครัว ตั้งอยู่ตำบลบุ้งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร จำนวน 10 ไร่ เหตุผลในการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ เนื่องจากตนเองได้มาทำงานที่จังหวัดจันทบุรี เป็นเวลานาน และต้องการกลับมาทำงานที่บ้าน ประกอบกับพ่อและแม่มีที่ดินในการทำการเกษตร และประสงค์อยากจะให้ตนกลับมาทำงานที่บ้านดูแลพ่อแม่ จึงคิดว่าจะเอาต้นพันธุ์ผลไม้เมืองจันทบุรีมาทดลองปลูกในพื้นที่ของตนเองและต้นไม้เศรษฐกิจ ควบคู่กับการทำไร่ ทำนา ซึ่งคิดว่าพื้นที่ของตนเองสามารถปลูกต้นไม้ และผลไม้ได้ เบื้องต้น พ่อแม่และพี่น้องได้ทำการปรับปรุงพื้นที่ และขุดสระน้ำเพื่อรองรับน้ำในการทำการเกษตรเรียนร้อยแล้ว แต่ยังขาดองค์ความรู้ในเรื่องการบริหารการจัดการน้ำ องค์ความรู้ในการปรับปรุงดิน และตนพร้อมที่จะเรียนรู้ในการพัฒนาพื้นที่ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สามารถสร้างอาชีพหลักให้กับตนเอง

ด้านนายถ่าย บรรลุสันต์ บิดาของนายสุรชัย บรรลุสันต์ ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้นำลงพื้นที่เยี่ยมชมพื้นที่ทำการเกษตร ตนเองได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ในการทำการเกษตร และอยากให้ลูกกลับมาทำการเกษตรที่บ้าน ดังเช่นความคิดของลูก ตนรู้สึกดีใจที่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแล และให้คำปรึกษาในการเข้าร่วมโครงการฯ ตนเองได้ทำเกษตรมานานแล้ว อายุก็มาก เลยอยากให้ลูกกลับมาทำการเกษตรที่บ้าน พัฒนาที่ดินของตนเอง ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นอาชีพหลักได้ในอนาคตต่อไป

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน