“อิทธิพล” รมว.วัฒนธรรมสั่งคุมเข้มร้านเกม คาราโอเกะ ป้องกันติดเชื้อโควิด-19

วันนี้ (18 มี.ค. 63) นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปทุกทวีปทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทยนั้น รัฐบาลได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานกำหนดมาตรการต่างๆ โดยให้มีการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการคัดกรอง เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอย่างเข้มข้น และขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆ เพื่อความปลอดภัยทั้งตนเองและผู้อื่น รวมทั้งลดผลกระทบในด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) และหน่วยงานในสังกัดวธ.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้กำชับให้ปฏิบัติตามข้อแนะนำและมาตรการที่รัฐบาลประกาศอย่างเคร่งครัด และให้รายงานผลการปฏิบัติในการคัดกรองเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคให้ผู้บริหาร วธ. รับทราบอย่างต่อเนื่อง

รมว.วัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ได้สั่งการให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ซึ่งดูแลร้านเกม ร้านคาราโอเกะ ร้านวีดิทัศน์ ให้ประสานผู้ประกอบการเพื่อวางมาตรการและตรวจเข้มในการคัดกรอง เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอย่างเป็นระบบ รวมทั้งให้ผู้ประกอบการดูแลความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ในการให้บริการต่างๆ รวมจัดจุดล้างมือและมีการจัดวางแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือในทุกจุดด้วย
“ในส่วนของภูมิภาค มอบหมายให้สวธ.ทำหนังสือแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อสั่งการให้วัฒนธรรมจังหวัดลงพื้นที่ตรวจและให้คำแนะนำผู้ประกอบการร้านเกม ร้านคาราโอเกะ และร้านวีดิทัศน์ ในพื้นที่ต่างจังหวัดด้วย” นายอิทธิพล รมว.วัฒนธรรม กล่าว

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน