Chula Systems Engineering จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUSE) โดย ศ.ดร.ปารเมศ ชุติมา ผู้อำนวยการ (ที่ 3 จากซ้าย) และ ดร.ธัญนนท์ รัตนเกื้อกังวาน รองผู้อำนวยการ (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมกับ บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) โดย นายพลรชฎ เปียถนอม กรรมการบริษัท (ที่ 4 จากขวา) นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 3 จากขวา) นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ กรรมการผู้จัดการ (ที่ 1 จากซ้าย) นายธีรนาท งามจิตรเจริญ กรรมการบริหาร(ที่ 2 จากขวา) และนางมณฑา ทัสฐาน กรรมการบริหาร(ที่ 1 จากขวา)

เตรียมจัดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง "Systematic Innovation for Sustainable Neighborhood" การสร้างนวัตกรรมระบบนิเวศน์บุคลากร เพื่อการอยู่อาศัยแบบยั่งยืน ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ณ โรงภาพยนตร์พารากอน 8 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เพื่อใช้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมก่อสร้าง วิศวกรสถาปนิก กลุ่มผู้ประกอบการวัสดุก่อสร้าง รวมถึงโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ให้เล็งเห็นความสำคัญของแรงงานและบุคลากรในองค์กร พร้อมนำระบบ IT มาปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก .. ประชาชน ตลอดจน นิสิต นักศึกษา ที่สนใจ สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมสัมมนาฟรีได้ที่ www.ziga.co.th/th/infinity-beyond ด่วนจำนวนจำกัด !!


- ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ : suppaluck.51@gmail.com

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน