สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว เผยแพร่ข้อความเตือนไปยังผู้ที่ต้องการใช้โอกาสที่ประเทศญี่ปุ่นเปิดฟรีวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว 15 วัน ลักลอบเข้ามาพำนัก และทำงาน เพราะหากเจ็บป่วยจะไม่มีสวัสดิการรองรับ

ทัง้นี้ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหลังจากประเทศญี่ปุ่นฟรีวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว 15 วัน มีคนไทยที่ใช้วิธีการนี้หลบหนี และลักลอบพำนักในญี่ปุ่นเป็นจำนวนไม่น้อย และถึงแม้ว่าผู้คนที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดี ก็ไม่ได้รวมถึงคุณภาพชีวิตของผู้ลักลอบพำนัก เพราะนอกจากต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆ แล้ว ยังไม่ได้รับสวัสดิการสังคมใดๆ จากรัฐบาลญี่ปุ่น ทำให้หากเจ็บป่วยต้องรับผิดชอบค่ารักษาเองทั้งหมด ซึ่งในกรณีผ่าตัดอาจจำเป็นต้องใช้ค่ารักษาในหลักล้านเยน หรือหลายแสนบาท

โดยเมื่อไม่นานมานี้สถานทูตฯ ได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากคนไทยหนีวีซ่าที่ได้รับอุบัติเหตุเศษแก้วกระเด็นเข้าตาระหว่างการลักลอบทำงาน แต่ถูกปฏิเสธการรักษาจากโรงพยาบาลญี่ปุ่นแห่งหนึ่งเนื่องจากโรงพยาบาลแห่งนี้ต้องให้ผู้ป่วยที่ไม่มีประกันสุขภาพญี่ปุ่นนั้น วางเงินก้อนก่อนทำการรักษาในโรงพยาบาล เพื่อเยียวยาอาการก่อนเดินทางไปรักษาต่อที่ประเทศไทย ซึ่งหลังถูกปฏิเสธให้การรักษา สถานทูตฯ ได้ดำเนินการช่วยประสานหาโรงพยาบาลและประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อดำเนินการมอบตัวกลับประเทศไทยเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษ

สถานทูตฯ ได้ช่วยเหลือสำรองค่าใช้จ่ายสำหรับบัตรโดยสารเครื่องบินเดินทางกลับประเทศไทยรวมถึงที่พักระหว่างรอเดินทางกลับประเทศไทย

สถานทูตฯ จึงขอเตือนว่าผู้ที่ลักลอบพำนักในญี่ปุ่น เข้าระบบประกันสุขภาพของประเทศญี่ปุ่นไม่ได้ จึงต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของตนเองในกรณีเจ็บป่วยจึงควรมาทำงานที่ได้รับวีซ่าตามระเบียบกฎหมายของญี่ปุ่น

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน