เมื่อวันที่ 17 มี.ค. นายยุทธนา แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดระนอง พร้อมด้วยนายจักรวาล คเชนทร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลและบริการสาธารณะเพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยหลักการ 3 ล. คือ ลดสัมผัส เลี่ยงจุดเสี่ยง และดูแลให้กับสมาชิกสหกรณ์รถยนต์โดยสารระนอง จำกัด และผู้โดยสาร

ซึ่งสหกรณ์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับสมาชิกสหกรณ์ทราบโดยทั่วกัน ในการเช็ดทำความสะอาดรถบริเวณพวงมาลัย ราวจับ และที่วางแขนผู้โดยสารด้วยแอลกอฮอล์ เนื่องจากเป็นการให้บริการรถโดยสารสาธารณะจำเป็นต้องคำนึงถึงความสะอาดของรถเป็นสำคัญ พร้อมทั้งได้ดำเนินการจัดหาหน้ากากผ้าจากแหล่งผลิตในพื้นที่ให้กับสมาชิกอีกด้วย ณ บริเวณจุดบริการจอดรถประจำทางหน้าโรงเรียนสตรีระนองอำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน