TBC ประสานพม่าร่วมมือดับไฟป่า นอภ.จี้หน่วยงานรับผิดชอบไฟป่าห้ามละเลยตราโทษ รายงาน พ่อเมืองตาก คุณภาพอากาศยังเลวร้ายมีผลกระทบสุขภาพ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานจากอำเภอแม่สอด จังหวัดตากว่า สภาพหมอกควันในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดน ของจังหวัดตาก ยังคงเกิดขึ้นอยู่ เนื่องมาจากการจุดไฟเผาป่า โดยเฉพาะพื้นที่ป่าที่มีความรุนแรง และพบจุดความร้อน (Hot Spot)จำนวนหลายจุดในเขตป่าสงวน ป่าอนุรักษ์ ซึ่งนายชัยพฤกษ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด จ.ตาก สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ห้ามไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปทำกิจกรรมในพื้นที่ป่าเขาสูง หากฝ่าฝืนให้จับกุมดำเนินคดี และให้แต่ละหน่วยทำแผนการทำงานไปให้ทางอำเภอทราบ เพื่อรายงานให้ทางนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เพื่อทราบต่อไป รวมไปถึงการละเลยของเจ้าหน้าก็จะส่งให้ทางจังหวัดพิจารณาโทษเช่นกัน ขณะที่พ.อ.ประสาน เห็นประเสริฐ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 อ.แม่สอด และในฐานะประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย – เมียนมา .ฝ่ายไทย อ.แม่สอด (TBC)ได้พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับ พ.ต.เพียวตุระวิน รักษาราชการผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 24 ประธานทีบีซี.ฝ่ายเมียนมา จ.เมียวดี ที่บ้านริมเมย ตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด โดยได้ประสานความร่วมมือในเรื่องการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน คือ โดยหารือถึงสถานการณ์ไฟป่า/หมอกควันขณะนี้ มีทิศทางลมพัดพาหมอกควันจากฝั่งเมียนมา ปกคลุมในพื้นที่ อ.แม่สอด และ จ.เมียวดี ของเมียนมา ก่อให้ปัญหาความเดือดร้อนต่อประชาชนทั้งสองประเทศ , ทั้ง 2 ฝ่ายเมียนมายินดีที่จะประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารให้ประชาชนเมียนมา งดการเผาป่า เผาขยะชุมชน และพื้นที่การเกษตร และกรณีเกิดไฟป่าในพื้นที่เมียนมา ทางฝ่ายไทยยินดีให้ความช่วยเหลือการดับไฟ ซึ่งทางฝ่ายเมียนมาได้แสดงความขอบคุณ และจะประสานผ่านฝ่ายไทยให้ทราบต่อไป ล่าสุด เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งฝ่ายทหาร ยังคงจัดชุดลาดตระเวนดับไฟป่า และบางครั้งก็เกิดขึ้นตามป่าข้างทางสาย อ.เมืองตาก - อ.แม่สอด และคุณภาพอากาศในวันที่ 16 มีนาคม 63 ยังคงมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชานมาก จากเครื่องวัดคุณภาพอากาศ ตำบลแม่ปะ ยังพบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 97 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังพบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 166 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) และค่าAQI มากถึง 207 แม้นว่า จะมีพายุลูกเห็บพื้นที่รอบนอกในช่วงเย็น ///////////