ขบวนการสหกรณ์ยโสธร ซื้อเกลือทะเลเพื่อช่วยเหลือสหกรณ์ผู้ผลิตเกลือทะเล พร้อมเชื่อมความสัมพันธ์สร้างเครือข่ายสหกรณ์ในประเทศไทย

นายประภาส สังข์ขาว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร และขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดยโสธร ร่วมมือ ช่วยเหลือในการรับซื้อเกลือทะเลจากสหกรณ์ผู้ผลิตเกลือทะเล ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมนำส่งเกลือทะเลให้กับสหกรณ์ในจังหวัดยโสธรที่รับซื้อเกลือทะเล

นายประภาส สังข์ขาว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร ร่วมตรวจรับและซื้อเกลือทะเลจากสหกรณ์ผู้ผลิตเกลือทะเล พร้อมนำส่งสหกรณ์ในจังหวัดยโสธรที่ซื้อเกลือทะเล โดยในส่วนของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธรได้ซื้อเกลือทะเลจากสหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี จำกัด จำนวน 16 ตัน มีสหกรณ์ในจังหวัดยโสธรรับซื้อเกลือทะเล ดังนี้ สหกรณ์การเกษตรเมืองยโสธร จำกัด สหกรณ์การเกษตรทรายมูล จำกัด สหกรณ์การเกษตรกุดชุม จำกัด สหกรณ์การเกษตรห้องแซง จำกัด สหกรณ์การเกษตรไทยเจริญ จำกัด สหกรณ์การเกษตรเลิงนกทา จำกัด สหกรณ์การเกษตรป่าติ้ว จำกัด สหกรณ์การเกษตรคำเขื่อนแก้ว จำกัด สหกรณ์การเกษตรค้อวัง จำกัด ร้านค้าเอกชนในจังหวัดยโสธร เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร

กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดยโสธร ยินดีและพร้อมช่วยเหลือขบวนการสหกรณ์ผู้ผลิตเกลือทะเลให้สามารถจำหน่ายเกลือทะเลได้ โดยยึดหลักการสหกรณ์ อุดมการณ์สหกรณ์ และวีธีการสหกรณ์ สร้างความเข้มแข็งในขบวนการสหกรณ์ อย่างยั่งยืน ต่อไป

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน