นำร่องรับสมัครเยาวชนอายุ15–18ปีเกี่ยวE-SPORTเสริมสร้างความเข้าใจอาชีพอุตสาหกรรมเกม

วันนี้ (13 มี.ค. 63) ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ GAME AWARENESS CAMP (GAC) จัดกิจกรรมนำร่องเปิดรับสมัครเยาวชนในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ที่อยู่ในชมรม E-SPORT หรือชมรมที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมเพื่อเสริมสร้างความพร้อมความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพในอุตสาหกรรมเกม โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม แถลงข่าว พร้อมด้วยนายจาฤก กัลป์จาฤก ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา นายไชยชนก ชิดชอบ รองผู้อำนวยการสายงานการตลาดและการสื่อสาร บริษัทบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จำกัด และผู้ร่วมเสวนา ผู้ฝึกสอนอีสปอตทีมชาติไทยเกม ROV

นายอิทธิพล กล่าวว่า จากสถานการณ์โลกในปัจจุบัน อินเตอร์เน็ตได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้คนมากยิ่งขึ้น ทำให้เกิดการพัฒนาของสื่อความบันเทิงที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา เป็นผลให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่สนใจได้ทันที และสื่อบันเทิงที่มีอิทธิพลมากที่สุดในปัจจุบันคือ “เกม” เนื่องจากเกมมีวิธีการเล่นที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการต่างๆ อย่างละเอียด ในเนื้อหาของเกมนั้นๆ รวมไปถึงการเชื่อมโยงทางค่านิยมและวัฒนธรรม ที่สอดแทรกผ่านการเล่นเกม ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อม ประกอบกับในช่วงที่ผ่านมาอุตสาหกรรมเกมนั้นได้เติบโตอย่างมาก ทำให้ดิจิทัลคอนเทนท์อย่างเกมสามารถสร้างรายได้ และเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยได้อย่างมหาศาล ซึ่งรัฐบาลยังจำเป็นต้องคำนึงถึงมิติทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงเข้ากับเนื้อหาของสื่อ (เกม) อันมีผลต่อประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่

นายอิทธิพล กล่าวอีกว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) จึงเล็งเห็นการเชื่อมโยงมิติทางวัฒนธรรมเข้ากับเกมนั้นจำเป็นต้องอาศัยเวลาและความร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยเป้าหมายหลักของวธ.คือการสร้างความตระหนักรู้เพื่อให้สังคมเข้าใจเกี่ยวกับเกม ให้อยู่ร่วมกับเกมได้อย่างสร้างสรรค์ พยายามเปลี่ยนจากผู้เล่นให้เป็นผู้สร้างที่มีคุณภาพ มีจรรยาบรรณและจริยธรรมซึ่งสามารถนำความรู้ทางวัฒนธรรมเชิงเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในอาชีพที่สนใจ ทั้งในและนอกวงการอุตสาหกรรมเกม ซึ่งเป็นประโยชน์กับสังคมในภาพรวม ถือว่าเป็นการสอดแทรกการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยให้เข้ากับสื่อสมัยใหม่ในปัจจุบันและอนาคต จึงได้มอบหมายให้สวธ.ดำเนินโครงการ GAME AWARENESS CAMP ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ในการอยู่ร่วมกับสื่อวีดิทัศน์ (เกม) อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการแนะนำการใช้เกม เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาอาชีพทั่วไป

ทั้งนี้ สวธ.ได้กำหนดจัดกิจกรรมนำร่องโครงการ Game Awareness Camp ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 – 26 เมษายน 2563 ชื่องาน Career for Game Industry(CGI) ณ สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จังหวัดบุรีรัมย์ และครั้งที่ 2 ในเดือนพฤษภาคม 2563 ณ จังหวัดชลบุรี โดยเปิดรับสมัครเยาวชนอายุระหว่าง 15 – 18 ปีในระดับมัธยมและอุดมศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งอยู่ในชมรมในสถาบันการศึกษาที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกม เข้ารับการอบรมเพื่อเสริมสร้างความพร้อมความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพในอุตสาหกรรมเกมนำไปสู่การประกอบอาชีพจริงหลังจากจบการศึกษาได้ โดยผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารการรับสมัครได้ที่ www.culture.go.thและ www.facebook.com/DCP.culture หรือLine @ วัฒนธรรม

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน