ร่วมสมัย/ชะมวง พฤกษาถิ่น : กล่าวกันว่าศิลปะช่วยบำบัดจิตใจคนเราในภาวะที่ซึมเศร้าให้คลายทุกข์ได้
โกวิทย์ ผกามาศ รองผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กล่าวว่า จากเหตุการณ์กราดยิงที่เกิดขึ้น ในจังหวัดนครราชสีมาช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ภาพนั้นสุดสะเทือนใจคนไทยทั้งประเทศ โดยเฉพาะชาวโคราชและจังหวัดใกล้เคียง โดยหลังจากเหตุการณ์คลี่คลายลง นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม มอบหมายให้สศร.เป็นหน่วยงานหลักในการนำศิลปะไปช่วยฟื้นฟูและเยียวยาจิตใจคนในพื้นที่ จึงร่วมกับจ.นครราชสีมา และศูนย์การค้าเมอร์มินอล 21 จัดกิจกรรมศิลปะร่วมสมัย ส่งใจสู่โคราชเมืองศิลปะ “พลังศิลปินร่วมใจให้ขวัญ...สร้างสรรค์แผ่นดิน”

จากการนำผลการศึกษาวิจัยมาใช้ในการจัดกิจกรรม ซึ่งพบว่าศิลปะสามารถใช้ในการพัฒนาจิตใจ ช่วยให้ผู้มีปัญหา ความวิตกกังวลทางด้านอารมณ์และจิตใจในภาวะวิกฤติ ได้ระบายปัญหา ความคับข้องใจที่อยู่ใต้จิตสำนึก ผ่านออกมาทางงานศิลปะ ระบายอารมณ์ออกในหนทางที่สร้างสรรค์ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย คืนความสมดุลให้ชีวิต ลดภาพทรงจำอันโหดร้าย ความขุ่นมัวในจิตใจ ตลอดจนสามารถปรับทัศนคติให้เข้าใจและรับรู้อารมณ์ต่างๆ ของตนเอง เปิดรับผู้อื่น และยับยั้งและควบคุมได้ดีขึ้น มีสมาธิ ลดความตึงเครียด และความวิตกกังวลลงได้
ผลการวิจัย สศร.ได้นำมาใช้ในกิจกรรมดังกล่าว ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากเครือข่ายศิลปินทั่วประเทศ กว่า 120 คน นำผลงานชิ้นสำคัญทั้งด้านจิตรกรรม ประติมากรรม สื่อผสม รวม 350 ผลงาน มาจัดนิทรรศการ เพื่อสร้างสุนทรียภาพให้ผู้ชม และมีการร้อยเรียงสิ่งดีๆ เป็นกำลังใจ อาทิ ประติมากรรมท้าวสุรนารี หรือ ย่าโม เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวโคราช และภาพวาดบุคคล

“มีการทำประติมากรรมรูปมือ ให้ผู้ร่วมงานได้เขียนข้อความถ่ายทอดความรู้สึก และให้กำลังใจแก่ชาวโคราช ตลอดจนครอบครัวผู้สูญเสีย โดยสศร.ได้ขอให้ศิลปินช่วยหาแนวทางที่จะนำกระดาษข้อความไปต่อยอดสร้างงานศิลปะให้เป็นอนุสรณ์แห่งความดีที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ ขณะเดียวกัน ศิลปินได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องงานศิลปะและสอนเวิร์กชอปด้วยการสร้างแนวคิด การวาด ลงเส้น การใช้สี ศิลปินจะคอยช่วยสร้างทัศนคติที่ดีในการสร้างสรรค์ผลงานออกมา” โกวิทย์ รองผอ.สศร. กล่าว

นอกจากผลงานศิลปะแล้ว ยังมีศิลปินแสดงสด การแสดงดนตรี เพื่อช่วยบำบัดผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าด้วย ชาวโคราชและชาวจังหวัดใกล้เคียงสามารถแวะไปร่วมกิจกรรมศิลปะร่วมสมัย ส่งใจสู่โคราชเมืองศิลปะ “พลังศิลปินร่วมใจให้ขวัญ...สร้างสรรค์แผ่นดิน” ได้จนถึงวันที่ 22 มีนาคมนี้ ลานชั้น G ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช
พลังศิลปินสร้างสรรค์ศิลป์สู่ขวัญชาวโคราชเมืองศิลปะ

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน