นพ.เอกวิทย์ เกวลินสฤษดิ์ แพทย์อายุรกรรม ผู้ชำนาญด้านโรคติดเชื้อ (IC) รพ.ยันฮี เปิดเผยว่า โรคติดเชื้อไวรัสCOVID-19 ยังคงแพร่กระจายอย่างต่อเนื่อง ถ้าหากได้รับเชื้อ และไม่รีบรักษา อาจนำไปสู่ภาวะระบบหายใจล้มเหลว อวัยวะล้มเหลว และเสียชีวิตในที่สุด รพ.ยันฮี จึงอยากแนะนำวิธีดูแลตนเอง กรณีที่จำเป็นต้องเดินทางไปโรงพยาบาล หรือไปในสถานที่ที่มีคนหนาแน่น เพื่อเป็นการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากไวรัส COVID-19

วิธีป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 หากต้องเดินทางไปโรงพยาบาล หรือที่สาธารณะ

1. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ทั้งผู้ป่วยและญาติ เมื่ออยู่ในรพ. หรือที่สาธารณะ และเปลี่ยนหน้ากากอนามัย อย่างน้อยวันละ 1 ชิ้น หรือทุกครั้งที่เปียกชื้น และปนเปื้อนสารคัดหลั่ง

2. หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม น้ำมูกไหล เหนื่อยหอบ เจ็บคอ หากเลี่ยงไม่ได้ควรสวมหน้ากากอนามัย รวมถึงไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น

3. หลีกเลี่ยงการพาผู้ป่วย หรือผู้ที่ร่างกายไม่แข็งแรง เช่น ผู้สูงวัย ผู้ที่มีโรคประจำตัว ไปยังพื้นที่เสี่ยง เพราะหากได้รับเชื้อ อาจมีอาการรุนแรงมากกว่าคนทั่วไปได้

4. ระวังการสัมผัสสิ่งของ หรือพื้นผิวที่ไม่สะอาด โดยที่ไม่มีการป้องกัน เพราะอาจมีเชื้อโรคเกาะอยู่

5. หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ขยี้ตา จมูก และปาก เพื่อลดโอกาสการนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย

6. ไอ จามในคอเสื้อหรือแขนพับ เลี่ยงการใช้มือป้องปากและจมูก หากใช้มือป้องปากและจมูก ต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง

7. เมื่อเข้าห้องน้ำ ควรปิดฝาชักโครกทุกครั้งที่กดล้าง เพื่อลดโอกาสการฟุ้งกระจายของเชื้อโรค

8. หมั่นล้างมือให้สะอาด ด้วยสบู่และน้ำสะอาดอย่างน้อย 20 วินาที หรือใช้แอลกอฮอล์เจล ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เข้มข้นมากกว่า 70% ขึ้นไป โดยเฉพาะหลังการสัมผัสสิ่งต่างๆ ตามที่สาธารณะ เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ปุ่มลิฟต์

9. รับประทานอาหารปรุงสุกร้อน และใช้ช้อนกลางเมื่อต้องรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น ไม่ทานอาหารที่ทำจากสัตว์แปลกๆ

10. หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค

11. หากเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง เมื่อกลับถึงประเทศไทยให้เก็บตัวอยู่ที่บ้าน และสังเกตอาการภายใน 14 วัน หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจหอบเหนื่อย ให้ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย และรีบไปพบแพทย์ทันที พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทางให้แพทย์ทราบ

12. หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนหนาแน่น มีมลภาวะ หากจำเป็นต้องเดินทาง ควรสวมหน้ากากอนามัย และพกแอลกอฮอล์เจล ติดตัวไปด้วยทุกครั้ง

นอกจากนี้ทางรพ.ยันฮี ก็มีมาตรการควบคุมและมีนโยบายในการป้องกันและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและผู้มารับบริการในโรงพยาบาล ดังนี้

1. คัดกรองตั้งแต่ประตูทางเข้า ด้วยการวัดไข้โดยใช้เทอร์โมมิเตอร์สแกนความร้อน ผู้ที่ผ่านเข้า-ออก อย่างต่อเนื่อง

2. คัดกรองผู้ที่มีอาการไข้ ไอ จาม ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล และดูแลให้เข้าพบแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษาทันที

3. รองรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และมีอาการทางระบบหายใจ ด้วยห้องตรวจแยกโรคแรงดันลบ โดยมีอุปกรณ์ป้องกันครบทุกชนิดตามมาตรฐาน

4. จัดสรรทีมแพทย์ พยาบาล และสหวิชาชีพ ที่ถูกอบรม เพื่อดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 แพร่กระจายได้ง่ายผ่านละอองฝอยและการสัมผัส ทุกคนจึงควรระมัดระวัง ด้วยการดูแลสุขอนามัยของตนเองอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี และมีโรคประจำตัว ควรใส่หน้ากากอนามัยและพกแอลกอฮอล์เจล เพื่อทำความสะอาดมือบ่อยๆ ก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง อย่าลืมบอกต่อวิธีป้องกันตนเองให้กับคนที่คุณรักดูแลตัวเอง เพราะโรคระบาดไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน