สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดย นายมงคล บางประภา(แถวยืนที่ 5 จากซ้าย) นายกสมาคมฯ และกลุ่มทรู โดย นางพิมลพรรณศิริ วงศ์วานงาม (แถวยืนที่ 5 จากขวา) ผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพิราบน้อย และรางวัลริต้า ปาติยะเสวี ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำหนังสือพิมพ์และการทำข่าวของนิสิตนักศึกษาวิชานิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ก่อนก้าวเข้าสู่วงการสื่อสารมวลชนอย่างมีคุณภาพ ซึ่งกลุ่มทรูได้ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 22 โดยมีผู้ได้รับรางวัลดีเด่น ดังนี้

* รางวัลพิราบน้อยประเภทหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัลเงินสด 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

* รางวัลพิราบน้อยประเภทข่าวฝึกปฏิบัติ ได้แก่ ข่าวขึ้นค่าเรียนเหยียบแสน! 2ทศวรรษพุ่งเกินเงินเฟ้อ หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัลเงินสด 15,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

* รางวัลพิราบน้อย ประเภทสารคดีและข่าวสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ข่าวทะเลไทยเดือด-คลื่นแรง-น้ำเป็นกรด โลกร้อนทำนิเวศอ่าวเมืองเพชรฯพัง หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

* รางวัลพิราบน้อย ประเภทข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ ได้แก่ “ข่าวรายงานชุด ประชาธิปไตยบนทางสัญจร ทางเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์”  https://nisitjournal.press/  จุฬา ลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลชมเชย มี 2 รางวัล ได้แก่ “ข่าวข้อสงสัย ‘โฆษณาบนกระจกรถเมล์’ บดบังสิทธิ์ที่ผู้โดยสารพึงได้

* รางวัลพิราบน้อย ประเภทนิตยสารฝึกปฎิบัติ ได้แก่ ANGKAEW plus มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท
พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

* รางวัลริต้า ปาติยะเสวี ประเภทสารคดีเชิงข่าว ได้แก่ สารคดีเชิงข่าวงานช่างเมืองเพชรลมหายใจสุดท้าย ถึงกาลสลายเชิงช่างเมืองเพชรบุรี หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน