"ตำรวจทางหลวงบางปะกง" ยกระดับการให้บริการทุกเส้นทาง ประตูสู่ภาคตะวันออก ตามสโลแกน "ห่วงใยทุกชีวิต เป็นมิตรทุกเส้นทาง" เมื่อวันที่ 6 มี.ค. พล.ต.ต.สุริยศักดิ์ อัตวรอนันต์ ผบก.กต.2 จต. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจราชการ สถานีตำรวจทางหลวงบางปะกง (Highway Police Station 1 Sub-Divison 3) อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อตรวจการปฏิบัติงาน ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี พ.ต.ท.นโรตม์ ยุวบูรณ์ สว.ส.ทล.1 กก.3 บก.ทล. (บางปะกง) พร้อมกำลังพล ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุป สำหรับ สถานีตำรวจทางหลวงบางปะกง (ทล.1 กก.3 บก.ทล.) มีเจ้าหน้าที่ 86 คน ดูแลทางหลวง 11 เส้นทาง ระยะทาง 258 ก.ม. พื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ เป็นประตู่สู่ภาคตะวันออก โดยมีหน่วยบริการประชาชน 6 แห่ง คือ สุวินทวงศ์ พนมสารคาม แปลงยาว บางพลี บางปู และ พระประแดง ได้ปฎิบัติตามนโยบาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พัฒนาศูนย์บริการประชาชน ณ จุดเดียว One Stop Service เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชน มีระบบการสื่อสาร เชื่อมโยงกันทุกหน่วยบริการประชาชน การปฏิบัติด้านการอำนวยความสะดวก และจัดการจราจร ช่วงขาออก-กลับเข้ากรุงเทพฯ ในช่วงที่มีประชาชนออกเดินทางจำนวนมาก มการเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล อุปกรณ์เครื่องมือ และระบบการสื่อสาร เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร ให้ประชาชนสามารถเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือท่องเที่ยว ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย รวมถึงการจัดการจราจรติดขัดบริเวณทางแยก และหน้าสถานีบริการน้ำมัน หรือจุดแวะพักรถ ที่มีผู้เข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการจราจรบนเส้นทางหลัก รวมทั้งการสอดส่องดูแลจับกุมสิ่งผิดกฎหมาย และป้องกันการก่อเหตุของมิจฉาชีพด้วย พล.ต.ต.สุริยศักดิ์ กล่าวว่า สำนักงานจเรตำรวจแห่งชาติ ออกตรวจราชการ เพื่อมาดูข้อบกพร่อง เพื่อให้ตำรวจดูแลประชาชนโดยไม่มีข้อครหา สำหรับ สถานีตำรวจทางหลวงบางปะกง กองบังคับการตำรวจทางหลวง ผลการประเมินจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ดี เพราะมีระบบการบริหารราชการ จัดเตรียมระบบด้านการข่าว ข้อมูลได้ดี เจ้าหน้าที่และอุปกรณ์มีความพร้อม และสามารถปฏิบัติตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ดีตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ โดยฝากให้พัฒนาขีดความสามารถของหน่วยให้เพิ่มขึ้นไปในอนาคต เนื่องจากมีพื้นที่รับผิดชอบ เส้นทางที่เป็นประตูสู่ภาคตะวันออก ตามสโลแกน "ห่วงใยทุกชีวิต เป็นมิตรทุกเส้นทาง" ทำทุกอย่างด้วยสำนึก เพราะเราคือ "ตำรวทางหลวง"