เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ในการที่นายมุฮัมมัด ฮุสนี มุบาร็อก (Mr. Mohamed Hosni Mubarak) อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ความว่า

ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์

กรุงไคโร

ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจที่ได้ทราบว่า นายมุฮัมมัด ฮุสนี มุบาร็อก อดีตประธานาธิบดี แห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ถึงแก่อสัญกรรม ข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทย ขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจมายังท่านและครอบครัวของท่านอดีตประธานาธิบดี ในการสูญเสียครั้งนี้

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน