ช่วงปิดภาคเรียนถือเป็นจังหวะเวลาที่ดีในการเสริมสร้างพัฒนาการ ของเยาวชน โดยเฉพาะการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้ทบทวนตัวเองจาก “ห้องเรียนธรรมชาติ” เพื่อพัฒนา EQ

อย่างเช่นกิจกรรมที่เยาวชนอาสาจากโรงเรียน 10 แห่ง ในกรุงเทพมหานคร ได้มาร่วมฟังธรรมบรรยาย ในโครงการ เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร “ธรรมสู่เยาวชน” หัวข้อ “สร้างภูมิคุ้มกันวัยใสในยุคดิจิทัล” โดย พระครูปลัดบัณฑิต อินฺทเมธี (สิทธิพล) วัดสังข์กระจายวรวิหาร กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นโครงการที่ ซีพี ออลล์ ได้ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) กระทรวงยุติธรรม ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณธรรม ในแนวทางที่สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะการใช้กระบวนการประชารัฐเป็นตัวขับเคลื่อน ให้ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีส่วนในการร่วมสร้างสังคม สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง เพื่อให้เยาวชนได้มีกิจกรรมทำในช่วงปิดภาคการศึกษา

ในการบรรยาย พระครูปลัดบัณฑิต กล่าวว่า เวลาที่มีประโยชน์นั้นเกิดจากเวลาที่เยาวชน ได้หมั่นสร้างกุศล ซึ่งเป็นการตั้งใจทำความดีอย่างเสมอต้นเสมอปลาย จงอย่า “คืนความรู้” เช่นเดียวกับเมื่อออกจากห้องเรียนอย่า “คืนความรู้ครู” เพราะความรู้นี้เป็นความรู้จากธรรมะ หรือ ธรรมชาติที่สามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกสภาพแวดล้อมให้ดีได้ หนึ่งในหลักสำคัญของหัวใจพระพุทธศาสนา คือ “อัตตา หิ อัตตโน นาโถ” คือให้พึ่งตนเองให้ได้ สร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเอง ด้วยการมีศีล 5 เป็นหลัก และยังต้องมีคุณสมบัติ 5 ประการ ให้เกิดปัญญาครบวงจร ดังนี้

1.ความอดทน เป็นคุณสมบัติของนักต่อสู้
2.ความรู้ เป็นคุณสมบัติของนักปราชญ์
3.ความสามารถ เป็นคุณสมบัติของนักประกอบกิจการงาน
4.ความมีระเบียบทุกชนิดเป็นคุณสมบัติของผู้ดี
5.ความกตัญญูกตเวที เป็นคุณสมบัติและเครื่องหมายแห่งความดี

เมื่อใดที่หมั่นเพียรเจริญในศีล 5 และปฏิบัติดี 5 ประการ ย่อมทำให้มีวัคซีนเป็นภูมิคุ้มกันสามารถจัดการปัญหาที่ผ่านเข้ามาในชีวิตได้

ด้าน นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น กล่าวว่า ท่ามกลางความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว การสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนเติบโตอย่างเข้มแข็งในสังคมที่มีเครื่องไม้เครื่องมือทางเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน เป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเทคโนโลยีเหล่านี้ มีผลต่อเด็กทั้งด้านอารมณ์ และการเรียนรู้ โดยเฉพาะในยุคสมัยนี้สิ่งรอบตัวถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี โดยเฉพาะสมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต อุปกรณ์เหล่านี้ อาจจะช่วยสร้างความสุขและให้ความรู้ต่างๆ แก่เยาวชน แต่จะต้องเรียนรู้อย่างเหมาะสม และเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองควรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เยาวชนจะต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่าทันในการใช้เครื่องมือสื่อสารยุคใหม่ โดยนำธรรมะไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ ให้เยาวชนได้มี สติ ปัญญา รู้เท่าทัน และสามารถแยกแยะสิ่งถูกผิดในการใช้สื่อออนไลน์ในยุคดิจิทัล

อภิชาติ - บารมี

ในมุมของเยาวชนอาสามาบวชเณรครั้งนี้ ด.ช.อภิชาติ ใจดี ชั้นป.3 โรงเรียนวัดสุวรรณาราม จ.กรุงเทพฯ กล่าวว่า อยากบวชเป็นเณรเพื่อพ่อแม่จะได้บุญ แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ บวชไม่ถึง 1 เดือน แต่ก็ตั้งใจบวชเพื่อบุญจะได้ทำให้พ่อกับแม่มีความสุข สำหรับธรรมะที่ทำให้มีความสุขคือไตรลักษณ์ที่พระอาจารย์สอนให้มีศีล สติ และปัญญา เพราะเมื่อปัญหาใดๆ เข้ามาก็จะแก้ได้ง่ายๆ

เช่นเดียวกับ ด.ช.บารมี หาดอน ชั้น ป.4 โรงเรียนร่องคำวิทยานุกุล จ.กรุงเทพฯ บอกว่า ตั้งใจมาบวชเพื่อใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์ และธรรมะเป็นเรื่องสนุก ได้ความรู้ อยากจะนำไปใช้ให้มีสมาธิในการเรียน มีศีล และมีความอดทนมากขึ้น

การส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เป็นหนึ่งในนโยบายของเซเว่น อีเลฟเว่น ที่ดำเนินการผ่านกิจกรรมต่างๆ โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ซึ่งจัดต่อเนื่องกว่า 21 ปี มีการจัดบรรยายธรรมะรวมกว่า 1,000 ครั้ง เพื่อให้พนักงานและประชาชนทั่วไปเข้าฟังธรรมบรรยาย .. สำหรับสถานศึกษาที่สนใจร่วมโครงการ เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร “ธรรมสู่เยาวชน” สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2677-1628 หรือ info@cpall.co.th

- ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ : suppaluck.51@gmail.com

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน