วันที่ 3 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเฝ้าไร่ จ.หนองคาย นายเจริญจิต สืบสาววงศ์ นายอำเภอเฝ้าไร่ เป็นประธานการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมีนาคม ทั้งนี้ก่อนการประชุม นางสมัย ชนาราษฎร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ได้มอบเสื้อเกราะกันกระสุนให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จำนวน 20 ตัว (20 หมู่บ้าน) โดยมี นายเจริญจิต สืบสาววงศ์ นายอำเภอเฝ้าไร่ ร่วมมอบ

นางสมัย ชนาราษฎร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง กล่าวว่า เสื้อเกราะกันกระสุนที่นำมามอบให้ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้นำท้องถิ่นในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลด้านการรักษาความมั่นคง ตลอดจนเป็นการปกป้องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชาวบ้าน

ภายหลังพิธีมอบเสื้อเกราะกันกระสุน นางสมัย ชนาราษฎร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มสตรีอำเภอเฝ้าไร่ เข้าร่วมรำบวงสรวงงานอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ จังหวัดหนองคาย และ งานวันสตรีสากล อำเภอเฝ้าไร่ วันที่ 8 มีนาคม 2563 ในกิจกรรม “ร่วมใจจิตอาสา มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง”.
ภัทรวินทร์ ลีปาน
หนองคาย

Life IF