ที่ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร นายสนุ๊ก สิงห์มาตร ที่ปรึกษาชมรมอนุรักษ์สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยประธานและคณะกรรมการได้ยื่นหนังสือต่อ นายสุทิน พิจารณ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรเพื่อทวงถามข้อเรียกร้องที่เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมากรณีขอยกเลิกประกาศคำสั่ง คสช.ที่ 27/2559 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เรื่องมาตรการป้องกันและรักษาความสงบ รักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยหรือกระทำการอย่างใดเพื่อให้บั้งไฟตะไลหรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ แล้วก็ได้เงียบหายไปวันนี้ทางชมรม จึงได้มายื่นหนังสือทวงถามอีกครั้งหนึ่ง

นายสมชาย แผ่นศิลา ประธานชมรมอนุรักษ์สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธรเปิดเผยว่า ตามที่คำสั่ง คสช.ครั้งนั้นและทางจังหวัดยโสธรได้ประกาศ ฉบับลงวันที่ 29 กันยายน 2560 เรื่องมาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยหรือกระทำการอย่างไรเพื่อให้บั้งไฟตะไลหรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศซึ่งลงนามในประกาศโดย นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรในขณะนั้นและยกเลิกแก้ไขประกาศจังหวัดยโสธรฉบับลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 ฉบับที่ 2/2561 เรื่องมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อย บั้งไฟ ที่ลงนามโดย นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรในขณะนั้นซึ่งทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวมีเนื้อหาคล้ายคลึงกัน ที่ผ่านมาทางชมรมก็ได้ยื่นหนังสือเรียกร้องเพื่อให้กระทำการแก้ไขไปแล้ว โดยให้ ให้สามารถจุดบั้งไฟได้ตั้งแต่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายนของทุกปี รวม 90 วัน หรือแก้ให้เป็นกระทำได้ในช่วงตั้งแต่เดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติไทยเริ่มตั้งแต่วันขึ้น 1 ค่ำเดือน 6 ถึงวันแรม 15 ค่ำเดือน 7 ของทุกปีรวม 60 วัน แต่จนถึงขณะนี้ ยังไม่ได้รับการแก้ไข หรือตอบรับแต่อย่างไร จึงเดินทางมายื่นหนังสือ ในครั้งนี้เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน