ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายปิยภัทร สายเมฆ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายสุรพล รัตนวิมลชัย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์พร้อมส่งหนังสือขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เกษตรกรในพื้นที่งดสูบน้ำจากแม่น้ำน่านไปเพาะปลูก ในเขตพื้นที่อำเภอ พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน , องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน , องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ , องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง แต่หากมีความจำเป็นให้สูบน้ำตามรอบเวรที่ได้รับตามมติของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตร (อ.พ.ก.) จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อให้มีปริมาณน้ำเพียงพอตามมาตรการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 ในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน