สู้ภัยแล้ง ช่วยประชาชนชาวหนองคาย...“ยุทธนา” นายก อบจ.หนองคาย ลุยแก้ปัญหาภัยแล้งให้เกษตรกรพื้นที่ ต.หาดคำ และ ต.วัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย

วันที่ 3 มีนาคม 2563 ณ โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูหนองกะจับ บ้านฝ้าย ต.หาดคำ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรที่กำลังประสบปัญหาขาดน้ำในการเกษตร พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร

นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า พื้นที่ที่ลงมาแก้ปัญหาในวันนี้คือ “หนองกะจับ” เป็นพื้นที่รอยต่อ 2 ตำบลคือ ต.วัดธาตุ และ ต.หาดคำ อ.เมืองหนองคาย ซึ่งพี่น้องเกษตรกรใช้พื้นที่เพาะปลูกหลายพันไร่ โดยในพื้นที่มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติคือหนองกะจับ แต่ปัญหาคือหนองกะจับได้แบ่งเป็นสองพื้นที่ (พื้นที่ทั้งหมด 300 ไร่) ในการจัดเก็บน้ำ โดยในการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินการใน 2 รูปแบบพร้อมกัน คือ นำเครื่องสูบน้ำดึงน้ำจากพื้นที่ขนาดเล็ก แล้วปล่อยลงทางเดินน้ำเพื่อกระจายน้ำให้พี่น้องเกษตรกร รูปแบบที่สองคือการเปิดทางน้ำเพื่อให้หนองกะจับเป็นพื้นที่เดียวกัน และจะได้ดำเนินการสูบน้ำในจุดเดียวเพื่อกระจายน้ำให้พี่น้องเกษตรกร

ส่วนการแก้ปัญหาระยะยาวจากพื้นที่หนองกะจับ ทราบจากชาวบ้านว่าเวลาน้ำไหลเข้ามาที่หนองกะจับเป็นจำนวนมากแต่น้ำก็ไหลทิ้งไปโดยไม่มีการกักเก็บน้ำไว้ ก็จะเร่งรัดการทำประตูน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ ซึ่งนี้คือการแก้ปัญหาในพื้นที่ ต.หาดคำ และ ต.วัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

“ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดหนองคาย เกิดในหลายจุด ซึ่งตนในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ได้สั่งการให้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย (สจ.) ออกสำรวจและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูล จากนั้นก็จะลงไปแก้ปัญหาในทุกพื้นที่ที่เกิดปัญหา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนต่อไป” นายก อบจ.หนองคาย กล่าว.

ภัทรวินทร์ ลีปาน
หนองคาย

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance