สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม สั่งการรุกคืบเข้มข้นการวางระบบมาตรการในพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดนครปฐม โดยเน้นการทำงานเชิงรุกทุกวัน

วันที่ 3 มี.ค.63นายแพทย์สมารถ ถิระชัย สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม สั่งการพร้อมลงพื้นที่พร้อมทีมปฏิบัติการ สาธารณสุข ทุกพื้นที่จังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่เพื่อวางระบบ การจัดการ ในสถานที่เสี่ยง ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ตลาดน้ำศาลาดิน ตลาดทุ่งบัวแดง ห้างสรรพสินค้า โลตัส บิ๊กซี แม็คโคร สาขา แหล่งท่องเที่ยวเชิงท่องเที่ยว วิสาหกิจชุมชน ดำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการที่ต้องดำเนินงานการจัดจุดล้างมือ การคัดกรองผู้มาใช้บริการ คำแนะนำสำหรับการป้องกันตนเองสำหรับประชาชน เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ดำเนินการเองในครั้งต่อไป

นอกจากนี้ในการจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ที่ตื่นตัวในเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดดังกล่าว ซึ่งได้มีการกำหนดแนวทางคำแนะนำในการคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรม และคำแนะนำในการป้องกันตนเองตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ให้รายงานการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย พื้นที่เป้าหมาย ทุกวัน ภายใต้ข้อสั่งการของนายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) จังหวัดนครปฐม โดยมีการทำงานอย่างเข้มขนทุกวันด้วย

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน