สันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ร่วมหลายหน่วยงานออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในรถโดยสาร และรถตู้สาธารณะ ที่ผ่านเข้าออกสถานีขนส่งจันทบุรี เพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา

วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น.ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดจันทบุรี หลายภาคส่วนประกอบด้วยสันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เทศบาลเมืองท่าช้าง เจ้าหน้าที่ประจำสถานีขนส่ง และเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรี ได้ร่วมกันดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อเป็นการป้องกันไวรัสโควิด 19 ให้กับรถโดยสาร รถตู้สาธารณะ และรถมาสด้ารับจ้าง ที่ผ่านเข้าออกมารับ และส่งผู้โดยสารในสถานีขนส่งจังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันโรค และสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่มาใช้บริการรถสาธารณะในจังหวัดจันทบุรี โดยเทศบาลเมืองท่าช้างจังหวัดจันทบุรี ได้มีการนำรถยนต์ที่ติดตั้งเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อ ขับตระเวนไปตามเส้นทางต่างๆในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองจันทบุรี และเทศบาลเมืองท่าช้าง โดยมีเจ้าหน้าที่เดินตามบ้านเรือนประชาชน วัด โรงเรียน และแหล่งชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันโรค และเพื่อเป็นการป้องกันการโรคแพร่ระบาดของโรคมาสู่ประชาชนในชุมชนต่อไป

ผู้โดยสารที่มาใช้บริการ กล่าวว่า การที่หน่วยงานได้ออกมาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อครั้งนี้ ก็เป็นการสร้างความอุ่นใจให้กับผู้ที่มาใช้บริการรถโดยสาร ทั้งนี้ตนเองก็วิตกกังวลบ้าง แต่ก็ได้หาวิธีในการป้องกันและดูแลตัวเองมาโดยตลอด

นายไตรรงค์ มีทับทิม/จันทบุรี

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance