วันที่ 3 มี.ค.63 ที่รัฐสภา นพ.สุกิจ อัตโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฏร กล่าวว่า ที่ผ่านมามีการวิตกกังวลกันถึงการทำงานร่วมกันวิปฝ่ายค้านและวิปรัฐบาลว่าในอนาคตจะทำงานร่วมกันได้หรือไม่ ซึ่งคิดว่าไม่ต้องกังวลแล้วเพราะตอนนี้นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฏร ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฏรตามข้อบังคับที่12 ของข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฏร โดยคณะนี้จะประกอบด้วยนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาฯเป็นประธาน และตัวแทนจากฝ่ายค้านและรัฐบาลฝ่ายละ5 คน ร่วมเป็นกรรมการอาทิ นายวิรัช รัตนเศรษฐ์ ประธานวิปรัฐบาล นายชินวรณ์ บุญยะเกียรติ รองประธานวิปรัฐบาล นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน นพ. ชลน่าน ศรีน่าน รองประธานวิปฝ่ายค้าน เป็นต้น โดยมีหน้าที่พิจารณาดำเนินการประสานงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุมและกิจการของสภา

ดังนั้นจึงเชื่อว่าต่อไปเวลาที่จะเกิดปัญหาขึ้น คณะกรรมการชุดนี้จะเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือได้มาก รวมถึงหน้าที่อื่นตามที่ประธานสภาได้มอบหมาย เชื่อว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจะคลี่คลายลงไปและความร่วมมือของสภาที่จะเปิดสมัยประชุมในเดือนพ.ค.นี้จะราบรื่นขึ้น