นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหัดพังงา กล่าวกับสื่อมวลชนว่า ตลอดระยะเวลาที่พบว่ามีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 ในต่างประเทศอยู่ในขณะนี้ ต่อมาได้มีการแพร่ระบาดทั่วโลก ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิต รวมถึงในประเทศไทยพบว่ามีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิต 1 ราย โดยจังหวัดพังงาได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทำการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นมาตั้งแต่พบว่ามีการแพร่ระระบาดแล้ว รวมถึงจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังและตรวจสอบโรคปอดอักเสบจังหวัดพังงา พ.ศ. 2563 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ได้ทำการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ติดตาม ป้องกัน ดูแล ออกตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ตามสถานที่สาธารณะ สถานีรถโดยสาร ท่าเรือ กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง รวมถึงให้ความรู้และความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยว ประชาชน ผู้ประกอบการนำเที่ยว ผู้ประกอบการโรงแรม ที่ต้องใกล้ชิดกับคนหมู่มากในวิธีการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ และวันนี้ต้องยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวทำให้สูญเสียรายได้ในประเทศเป็นอย่างมาก จึงจำเป็นต้องให้ผู้ประกอบการประคับประคองให้พ้นวิกฤตินี้ไปก่อน จากนั้นจะได้รวบรวมข้อมูลความต้องการนำเสนอแนวทางในการกระตุ้นการท่องเที่ยวเสนอไปยังรัฐบาลอีกครั้ง

ผู้สื่อข่าวยังสอบถามเพิ่มเติมถึงสถานการณ์การติดเชื้อโรคไวรัสปอดอักเสบในจังหวัดพังงา เรื่องนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงายืนยันว่า จังหวัดพังงาไม่มีการพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อและกักตัวผู้ป่วยที่มาจากต่างประเทศแต่อย่างใด และอย่าหลงเชื่อข่าวที่มีการแชร์ตามโซเซียลมีเดีย โดยให้ฟังข่าวจากหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น ในตอนนี้ได้มีการเตรียมแผนเผชิญเหตุเพื่อรองรับสถานการณ์หากพบว่ามีผู้ป่วยอยู่ในพื้นที่ รวมทั้งความเป็นไปได้ในการเตรียมสถานที่กักกัน เช่น ห้องแยกในการเฝ้าดูอาการ อีกทั้งความพร้อมของบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ ไว้รองรับแล้ว ซึ่งอยากให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกจนเกินไป แต่ไม่ประมาทป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้านหรือไปในสถานที่ที่มีคนมาก หมั่นล้างมือให้สะอาด ทานอาหารที่ปรุงสุขด้วยความร้อน ใช้ชอนกลางในการรับประทานอาหาร หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น หากพบว่าตนเองมีไข้ควรรีบไปพบแพทย์ทันที

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance