ทัพเรือภาคที่ 1 นำกลุ่มไทยอาสาป้องกันชาติทางทะเลทำบุญตักบาตร ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ

ในวันนี้ 3 มี.ค. 63 เวลา 07.00 น. พลเรือโทสุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 จังหวัดชลบุรี เป็นประ ธาน ในกิจกรรมทำบุญตักบาตร พระภิกษุ 30 รูป และปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ ปลากระพง 199,999ตัว , ปูม้า 999 ตัว ร่วมกับคณะนายทหารในทัพเรือภาคที่ 1 กลุ่มไทยอาสาป้องกันชาติทางทะเล เขตทัพเรือภาคที่ 1 ทัพเรือภาคที่ 2 ทัพเรือภาคที่ 3 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร สมา คมการประมงจังหวัดสมุทรสาคร คณะครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม(วัดกำพร้า) ส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดสมุทรสาคร

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ (4 มี.ค.63) ณ วัดศรีสุทธาราม(วัดกำพร้า) ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ในการนี้ กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ 1 กำหนดจัดกิจกรรม วันคล้ายวันสถา ปนา ไทยอาสาป้องกันชาติ ในวันที่ 4 มี.ค. 63 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ณ วัดศรีสุทธาราม (วัดกำพร้า) ต.บาง หญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
ภาพ/ข่าว:กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1
นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน