เร่งควบคุมป่าอนุรักษ์ ภูพานน้อย ถูกลอบเผาเสียหายกว่า 2 พันไร่ นายก อบต.พิมาน ประกาศหาตัวเอาผิดทางกฎหมาย วอนหยุดเผา

เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 63 นายบัญชา ศรีชาหลวง นายก อบต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม ระดมเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานเกี้ยวข้อง ผู้นำชุมชนท้องถิ่น ลงพื้นที่ตรวจสอบ ควบคุม พื้นที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่า หลังช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา ได้เกิดไฟป่า ในพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ เขาภูพานน้อย ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม เบื้องต้น จากาการตรวจสอบ พบพื้นที่ความเสียหาย แล้วไม่ต่ำกว่า 2,000 ไร่ ส่วนสาเหตุ คาดว่า มาจาก มีชาวบ้าน บางกลุ่ม ลอบจุดไฟเผา ส่วนใหญ่เป็นความเชื่อที่ผิดเกิดจากเชื่อว่า หากจุดไฟเผาป่า ในช่วง ฤดูแล้ง จะทำให้ เกิดเห็ดป่า และหาเห็ดหาของป่า ง่ายในช่วง ฤดูฝน ทำให้มีการลอบเผา ซึ่งเจ้าหน้าที่ ได้ระดม ทั้งรถบรรทุกน้ำ รวมถึงนำอุปกรณ์ เดินเข้าไป ควบคุมสกัดไม่ให้ลุกลาม แต่มีบางจุดที่เข้าไปควบคุมยาก เพราะระยะทางไกล และมีป่าหนาทึบ จึงได้รับความเสียหาย พร้อมได้ ฝากให้ผู้นำชุมชน ท้องถิ่น ในพื้นที่ ฝากประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนให้ประชาชน ตระหนักถึงผลกระทบจากไฟป่า และหากพบมีการกระทำผิดให้แจ้งเบาะแส เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งล่าสุดสามารถควบคุมได้แล้ว แต่ยังต้องเฝ้าระวัง

นายบัญชา ศรีชาหลวง นายก อบต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม เปิดเผยว่า สำหรับพื้นที่ป่าในเขตภูพานน้อย ถือเป็นเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีความสมบูรณ์ มีเนื้อที่หลาย 1,000 ไร่ และเป็นป่าชุมชน แหล่งท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ ที่ชาวบ้าน ช่วยกันดูแล ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ อีกทั้ง ยัง เป็นพื้นที่ ตั้งอนุสรณ์สถานแห่งความสงบภูพานน้อย ในยุค คอมมิวนิสต์ ที่มีการต่อสู้สงครามประชาชน จนเกิดความสงบสุข ในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงได้ พระราชทานสร้างขึ้น เป็นอนุสรณ์เตือนใจชาวไทย ทาง อบต.พิมาน จึงได้ ร่วมกับชุมชนอนุรักษ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว มาถึงปัจจุบัน ให้ ประชาชน นักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา มาศึกษาเที่ยว ชมประวัติศาสตร์ และความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ แต่น่าเสียดาย มีประชาชน ชาวบ้าน บางกลุ่ม มีความเชื่อในทางที่ผิด ลอบเผาป่า เพื่อหวังหาของป่า รวมถึงเชื่อว่าเมื่อเผาป่าแล้วช่วงฤดูฝนจะเกิดเห็ดผ่า เกิดผักหวาน มากขึ้น จึงลอบเผา จนเกิดความเสียหายขึ้น กระทบระบบนิเวศน์ ความอุดมสมบูรณ์ที่มีอยู่ถูกทำลาย

โดยช่วง 2 -3 วันที่ผ่านมา มีคนลอบเผา จนเกิดความเสียหาย คาดว่ากว่า 2,000 ไร่ จึงได้ระดม ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบควบคุม ทั้งนี้ได้ประสานไปทาง ตำรวจ หน่วยงานเกี่ยวข้อง เพื่อหามาตรการเอาผิดทางกฎหมาย หากพบกระทำผิดยืนยันว่าจะดำเนินการทางกฎหมายทันที และฝากวิงวอนให้ ชาวบ้านที่เชื่อในทางที่ผิด ในการลอบเผาป่า ขอให้หยุด และหันมาร่วมกันดูแลรักษาป่า โดยทาง อบต.พิมาน จะได้ เพิ่มมาตรการเข้มในการสกัดกั้นป้องกันไม่ให้ เกิดซ้ำอีก