วันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 17.30 น. ได้เกิดพายุพัดถล่มบ้านเรือนในช่วงผลัดเปลี่ยนฤดูจากหน้าหนาวเข้าสู่ฤดูร้อน ส่งผลให้พื้นที่ ต.บ้านม่วง หมู่ 2,3,4,6 และ หมู่ 7 ได้รับความเสียหาย และ ที่ ต.นางิ้ว หมู่ 4 หมู่ 8 รวมทั้งโรงเรียนบ้านเทานาบอนก็ได้รับความเสียหาย โดยเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เกิดเหตุได้สำรวจประเมินค่าความเสียหายเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์ของทางราชการต่อไป

ทั้งนี้ในช่วงผลัดเปลี่ยนฤดูจากหน้าหนาวเข้าสู่ฤดูร้อน มักเกิดพายุฝนตกและลมกระโชกแรงในทุกปี ส่งผลให้บ้านเรือนราษฎรโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ที่มีต้นไม้ และป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใกล้บ้าน ต้องเฝ้าระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะอาจโค่นล้มทับบ้านเรือน ผู้คน สัตว์เลี้ยงทำให้ทรัพย์สินเสียหายและอาจเป็นอันตรายแก่ชีวิตได้
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดหนองคาย ได้มีการประสานไปยังทางอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านให้ออกประกาศผ่านสื่อวิทยุชุมชน เสียงตามสายตามหมู่บ้าน ชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงแล้วพร้อมทั้งให้ติดตามข่าวสารการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อจะได้เตรียมพร้อมรับมือกับวาตภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงนี้.
ภัทรวินทร์ ลีปาน
หนองคาย

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance