วันนี้ (2 มี.ค.63) นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมขนมหวาน อาหารอร่อย และของดีเมืองแปดริ้ว” ครั้งที่ 16 ประจำปี 2563 ซึ่งสมาคมธุรกิจการอาหารจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 2-8 มีนาคม 2563 รวม 5 วัน 5 คืน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ อำเภอเมือฉะเชิงเทรา โดยมีนางจิรพรรณ คงเคารพธรรม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา นางบุญมี ศรีสุข นายกสมาคมธุรกิจการอาหารจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน คณะกรรมการสมาคมธุรกิจการอาหารจังหวัดฉะเชิงเทรา ประชาสัมพันธุ์จังหวัด ผู้ประกอบการค้าอาหารและประชาชนเข้าร่วมพิธีเปิดงานจำนวนมาก

โอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราได้มอบของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน จากนั้นนายกสมาคมธุรกิจการอาหารจังหวัดฉะเชิงเทรามอบเงินสนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวนเงิน 10,000 บาท พร้อมกันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราและรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทราได้สาธิตการปรุงอาหารเมนู แกงเลียงผักรวมกุ้งสด อาหารเพื่อสุขภาพ พร้อมแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่มาเที่ยวงานให้ทานฟรีอีกด้วย

นางบุญมี ศรีสุข นายกสมาคมธุรกิจการอาหารจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวถึงการจัดงานว่า การจัดงาน มหกรรมขนมหวาน ฯ ในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์อาหารพื้นถิ่น ขนมไทย สินค้ามีคุณภาพ มีชื่อเสียงของจังหวัฉะเชิงเทราให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ส่งส่งเสริมด้านการผลิต ด้านการตลาด สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ สินค้าพืชผัก ผลไม้ปลอดภัยของจังหวัฉะเชิงเทราและเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ของดีจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เป็นที่รู้จัก พร้อมทั้งรณรงค์สร้างกระแสบริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัปราศจากสารปนเปื้อนไม่ใช้โฟมบรรจุอาหารนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานหิ้วปิ่นโตแต่งผ้าไทย ซื้ออาหารในงานทุกร้านจะมีส่วนลดให้ด้วย เพื่อช่วยกันรณรงค์ ลดเลิกการใช้ถุงพลาสติก รายได้ส่วนหนึ่งของการจัดงานจะนำมาใช้ใกิจกรรมของสมาคมฯและช่วยเหลือสนับสนุนสาธารณกุศลภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อไป

สมาคมธุรกิจการอาหารจังหวัดฉะเชิงเทราจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปหิ้วปิ่นโตแต่งผ้าไทย เที่ยวงาน “มหกรรมขนมหวาน อาหารอร่อย และของดีเมืองแปดริ้ว” ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 2-8 มีนาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 22.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทร

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance