นาง ธีรวัลคุ์ เตชะอุบล ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการกลุ่มโรงแรมในเครือ เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ กล่าวว่า ช่วงที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมกูดู โกส์ กรีน (KUDU GOES GREEN ครั้งที่ 2) ประจำปี 2562-2563 เพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยบนเกาะยาวน้อยให้มีเวทีในการแสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์ และเพิ่มทักษะการประดิษฐ์ขยะรีไซเคิลให้เป็นผลงานศิลปะชั้นเยี่ยม ร่วมกับตัวแทนนักเรียนและอาจารย์จากโรงเรียนบนเกาะยาวน้อยทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำจืด โรงเรียนบ้านท่าเขา โรงเรียนเกาะยาว และโรงเรียนเกาะยาววิทยา โดยมอบทุนการศึกษาและรางวัลจำนวน 24 รางวัลให้กับนักเรียนทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน

ทั้งนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมเวิร์คช็อปการประดิษฐ์ผลงานศิลปะ โดย เอลิค โตบัว มาเป็นวิทยากรร่วมให้ความรู้ในการแนะนำการคัดแยกขยะ รวมทั้งการลดปริมาณขยะบนเกาะยาวน้อย พร้อมร่วมแบ่งปันไอเดียนำขยะที่เก็บได้บนเกาะมารีไซเคิลเป็นผลงานศิลปะม้าน้ำที่โดดเด่นสวยงาม โดยมีศิลปินเอลิคและผู้ช่วย นภาภัสสร์ ศรีปัตตา ใช้มุมมองในการดีไซน์ช่วยแนะนำและร่วมประดิษฐ์ม้าน้ำอย่างใกล้ชิดกับนักเรียนทั้ง 4 โรงเรียนบนเกาะยาวน้อยจนผลงานม้าน้ำจากขยะรีไซเคิลสำเร็จสวยงาม และได้ตั้งอยู่ที่โรงแรมเคป กูดู เกาะยาวน้อย เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สำหรับกิจกรรม กูดู โกส์ กรีน ครั้งที่ 2 โดย โรงแรมเคป กูดู และ คาเฟ่ แคนทารี เกาะยาวน้อย เป็นกิจกรรมที่ตั้งใจทำประโยชน์ให้สังคมและชุมชนบนเกาะยาวน้อย ด้วยการมอบทุนการศึกษาให้เด็กๆ สร้างกำลังใจ และใช้เป็นแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมต่อยอดในงานด้านศิลปะต่อไป ซึ่งการประกวดในปีนี้ มีนักเรียนส่งผลงานเข้าประกวด 17 ชิ้นงาน จาก 4 โรงเรียน โดยแบ่งออกเป็นระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา

กองทุนประกันวินาศภัย