นายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) หรือ RP กล่าวว่า ในปี 2563 นี้มีความท้าทายจากการระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภาพรวม โดยเฉพาะจำนวนผู้โดยสารที่ลดลง แต่บริษัทฯได้วางกลยุทธ์ธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในทุกมิติ ทั้งแผนพัฒนาที่ดินเชิงพาณิชย์ให้เกิดรายได้เพิ่ม ทำการตลาดเชิงลึกเจาะกลุ่มลูกค้าในตลาดอื่นๆที่สามารถสร้างรายได้ เช่น ตลาดอินโดจีน และขยายเส้นทางภายในประเทศที่ไม่มีคู่แข่งหรือคู่แข่งน้อยราย และโอกาสจากบริการเสริมพิเศษต่างๆ ที่ยังเติบโตได้ดี

ขณะที่ผลการดำเนินงานปี 2562 แม้จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการเดินทางของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะกลุ่มชาวจีน ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่เมื่อสรุปรวมผลประกอบการทั้งปี มีรายได้รวม 722.05 ล้านบาท น้อยกว่าปีก่อนเล็กน้อย และมีกำไรสุทธิ 7.29 ล้านบาท เนื่องจากยังมีลูกค้ากลุ่มโลจิสติกส์และคนในพื้นที่ต้องใช้บริการเรือเฟอร์รี่เพื่อการคมนาคมขนส่งข้ามฟากระหว่างฝั่งเมืองกับเกาะ ขณะเดียวกันบริษัทฯ ก็ไม่ได้นิ่งเฉย ขยายเส้นทางบริการใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้ามาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างจริงจัง ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562 ในอัตรา 0.0556 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 10,633,485.61 บาท หรือคิดเป็น 81.99 % ของกำไรสุทธิ โดยมีกำหนดจ่ายเป็นหุ้นสามัญในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

กองทุนประกันวินาศภัย