ยังคงมีการลอบเผาป่าในพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะบริเวณสองข้างทางหลวงแผ่นดิน บางแห่งติดกับที่ทำการ อบต.แต่ไม่มีใครสนใจดับไฟป่า ส่วนอีกด้านหนึ่งหลายหน่วยงานยังคงเร่งดับไฟป่าบนเทือกเขาด้วยความยากลำบาก ค่ามลพิษยังคงพุ่งสูงในระดับอันตรายต่อสุขภาพต้องเร่งรดน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้นและลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 กรมควบคุมมลพิษ ได้รายงาน คุณภาพอากาศบริเวณ ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ ต.จองคำ อ.เมือง, แม่ฮ่องสอน พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 108 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ ข้อแนะนำด้านสุขภาพ คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ ประชาชนทั่วไป และกลุ่มเสี่ยงควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งทุกประเภท หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพรุนแรงควรปรึกษาแพทย์

นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอ แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ทางอำเภอแม่สะเรียง ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแม่สะเรียง ได้แก่ เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ , องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง และ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อลดมลภาวะหมอกควันในอากาศในพื้นที่ชุมชนอำเภอแม่สะเรียง ทั้งนี้สืบเนื่องมาจาก ปัญหาหมอกควันไฟป่า อันเนื่องมาจาการลอบเผาป่า ในพื้นที่ของอำเภอแม่สะเรียง ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ จนล่าสุดดาวเทียมตรวจพบจุดไฟป่าในพื้นที่แม่สะเรียงมากเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาได้แก่ อ.ปาย และเมืองตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม จากปัญหาค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ที่เกินค่ามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เป็นตัวบ่งชี้ว่า มีไฟป่าเกิดมากขึ้นมากน้อยเพียงใด ล่าสุดพบว่าค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาด 2.5 มคก./ลบ.ม.ของวันนี้ ( 2 มี.ค.2563 ) ได้เพิ่มสูงเกินมาตรฐานอีกครั้ง วัดได้ 108 มคก./ลบ.ม. โดยเมื่อวานนี้ได้ลดจากค่าอันตรายสีแดง ลงเป็นสีเหลือง วัดได้ 85 มคก./ลบ.ม. ซึ่งพบว่ามีการเกิดการลอบเผาป่าบริเวณสองข้างทางหลวงหมายเลข 108 แม่ฮ่องสอน – ปาย และ ทางหลวงหมายเลข 1095 แม่ฮ่องสอน – แม่สะเรียง โดยมีการลอบเผาป่าเป็นวงกว้างและไฟป่าดังกล่าว ได้ลุกลามไหม้ขึ้นสู่ยอดเขาสูงข้างทาง ซึ่งไฟป่าบางแห่ง เกิดห่างจากที่ทำการองค์บริหารส่วนตำบลเพียง 100 เมตร แต่ไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปการควบคุมเพลิงที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด

ทศพล / แม่ฮ่องสอน

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance