เช้านี้ กทม.-ปริมณฑลฝุ่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ ขณะที่ภาคเหนือยังอ่วม 15 พื้นที่มีผลกระทบ แม่ฮ่องสอนยังหนักสุด เช้านี้เชียงใหม่อยู่ลำดับ 6 โลก กทม.อันดับ 28

กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศ วันที่ 2 มี.ค.63 เวลา 07.00 น. พบว่าเช้านี้อากาศอยู่ในระดับคุณภาพดีมากถึงปานกลาง ตรวจวัดค่าฝุ่น PM2.5 ได้ระหว่าง 19 - 40 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม) ปริมาณฝุ่นละอองในภาพรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน โดยพบปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่

ด้านคุณภาพอากาศภาคเหนือเช้านี้ อยู่ในระดับปานกลางถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ พบค่าฝุ่น 2.5 อยู่ระหว่าง 41 - 108 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) เกินมาตรฐานจำนวน 15 พื้นที่ โดยอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ (โซนสีแดง) 2 พื้นที่ คือ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 108 ไมโครกรัมฯ และต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 97 ไมโครกรัมฯ และ13 พื้นที่อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (โซนสีส้ม) ที่บริเวณต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง, ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย, , ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน, ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่, ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา, ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก, ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่, ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย, ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร, ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร, ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์, ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

รวมทั้งฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน PM 10ตรวจพบค่าระหว่าง 59 - 125 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) เกินมาตรฐานที่บริเวณต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก

ด้าน www.airvisual.com ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศและจัดอันดับเมืองมลพิษ โดยรายงานแบบเรียลไทม์ วันที่ 2 มี.ค.63 เวลา 08.14 น. พบว่า เช้านี้ เมืองเชียงใหม่ อยู่ในลำดับที่ 6 ของโลก ค่าฝุ่นอยู่ที่ 168 US AQI และกทม. อยู่ในลำดับที่ 28 ค่าฝุ่นอยู่ที่ 83 US AQI

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance