นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2563 ณ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จ. พร้อมติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันบนพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง พร้อมทำทำกิจกรรมขยะคืนถิ่น มอบขยะให้นักท่องเที่ยวนำกลับลงจากยอดภูกระดึง และกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกชนิดหูหิ้วในเขตอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จ.เลย

นายวราวุธ กล่าวว่า การเกิดไฟป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงที่ผ่านเกิดจากความมักง่าย คิดไม่รอบคอบของคนบางคน ที่ทำให้พื้นที่ป่ากว่า 10% ของอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเกิดความเสียหาย แต่ในขณะนี้สถานการณ์สามารถควบคุมได้ โดยได้รับความร่วมมือจากหลายๆ หน่วยงาน โดยเฉพาะผู้พิทักษ์ไฟป่าที่ทุ่มเทกำลังแรงกายเพื่อควบคุมสถานการณ์ แต่จากที่ได้เห็นที่ผ่านมา ต้นสนและต้นไม้ทั้งหลายเริ่มจะแตกหน่อและเริ่มเจริญเติบโตใหม่ ทำให้พื้นที่ 3,400 กว่าไร่ที่มีการไหม้นั้น ประมาณ 80 กว่าเปอร์เซนต์สามารถที่จะฟื้นฟูตัวเองได้ แต่อาจต้องรอถึงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง เพื่อจะได้มีน้ำไว้บริหารจัดการเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าต่อไป

“และในปีนี้จะปิดอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเป็นเวลา 6 เดือน จากปกติ 4 เดือน เพื่อจะได้ฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง และที่สำคัญต้องขอขอบคุณนายกรัฐมนตรี ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ให้ความอนุเคราะห์ในการยกยานพาหนะและขนอุปกรณ์ต่างๆขึ้นมาเพื่อจัดการไฟป่าได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งการปรับสภาพป่า สภาพถนน แต่ที่สำคัญที่สุด คนที่จะปกป้องผืนป่าเหล่านี้ได้ดีที่สุดคือพี่น้องประชาชนทุกคนที่เป็นเจ้าของป่าและอุทยานแห่งชาติเหล่านี้ จึงขอฝากให้ทุกคนช่วยกันดูแลรักษาป่า เพราะกว่า 99.99% ของปัญหาไฟป่า เกิดจากฝีมือมนุษย์” นายวราวุธ กล่าว

นอกจากนี้ นายวราวุธ ยังได้เดินทักทายนักท่องเที่ยว เพื่อรณรงค์เชิญชวนให้ลดการใช้ถุงพลาสติกชนิดหูหิ้วในเขตอุทยานแห่งชาติ พร้อมขอความร่วมมือให้นักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมขยะคืนถิ่นในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ โดยนักท่องเที่ยวทุกคณะจะได้รับถุงตาข่ายเพื่อนำมาใส่ขยะที่นำขึ้นมา ใส่ขยะลงกลับไป เพื่อคัดแยกและจัดการด้านล่าง และนำตาข่ายใส่ขยะคืนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้กับนักท่องเที่ยวอื่นต่อไป เพื่อร่วมกันลดขยะพลาสติกซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายยาก


++++++++++++++

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance