มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เร่งดำเนินการ โครงการ CPRU ห้องสอบปลอดภัยจากเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อ สร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้กับนักศึกษาช่วงใกล้เวลาสอบ

(1 มี.ค.63) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ผ่านมา ณ มหาลัยราชภัฎชัยภูมิ รศ.ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิพร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรค COVID-19 เพื่อเป็นการป้องกันและสร้างกำลังใจรวมถึงความเชื่อมั่นให้กับคณะครูอาจารย์และนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ในมหาลัยราชภัฏชัยภูมิ อย่าง100%

โดยมีกันร่วมบูรณาการทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันทำความสะอาดบริเวณอาคาร ห้องเรียน ก่อนการเข้าสอบของนักศึกษา มหาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ล่าสุด1 มี.ค.63 ได้มีการให้บริการให้ตรวจสุขภาพคัดกรอง COVID-19 กับนักศึกษาและบุคลากรทุกคนภายในมหาลัยฯ และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องสอบCPRU COVID-19 SCREENING โดยการงานกิจการนักศึกษาฯ ร่วมกับคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะพยาบาลและคณะศิลปศาสตร์ฯหลักสูตรสาธารณสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ซึ่งนักศึกษาและบุคลากรทุกคนของราชภัฏชัยภูมินั้น จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการคัดกรองอาการทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในห้องสอบที่จะเริ่มในวันจันทร์ที่ 2มี.ค.63นี้อีกด้วย

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน