เมื่อเวลาประมาณ 20.00 น.วันที่ 29 ก.พ.63 ที่บริเวณเวทีกลางการจัดงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี 63 ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการประกวดนางงามประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบ นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายกิตติพงษ์ สุขภาคกุล ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวโสรยาหอมชื่น ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
ซึ่งในการประกวดครั้งนี้มีส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมส่งสาวงามเข้าประกวดจำนวนทั้งสิ้น 56 คน เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีงามของหญิงไทย และเป็นตัวแทนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวอย่างแพร่หลาย

โดยผลการประกวดในปีนี้ รางวัลชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ หมายเลข 39 นางสาวอภิชญา เวชบรรพต(น้องกรีน) อายุ 21 ปี เกิด 25 ส.ค.2542 สูง 175 ซม.น้ำหนัก 52 กก.สัดส่วน อก 34 เอว25 สะโพก37 วาฏิกา รี โซวิลล่า กุยบุรี ส่งเข้าประกวด รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่หมายเลข 38 นางสาวธิดารัตน์ แสงทอง (น้องเล็ก)อายุ 25 ปี ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจหัวหินส่งเข้าประกวด รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่หมายเลข 29 นางสาวบุญสิตา เกิดก้าน(น้องอีฟ) อายุ 18 ปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอทับสะแกส่งเข้าประกวด รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่หมายเลข 48 นางสาวกชพร ธรรมโชติ (น้องเนตร) อายุ 22 ปี ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่งเข้าประกวด และรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่หมายเลข 21 นางสาวธนพร ลายละเอียด( น้องมีมี่ )อายุ 18 ปี บริษัททับสะแกแกรนิต จำกัด ส่งเข้าประกวด สำหรับรางวัลขวัญใจประชาชนได้แก่ หมายเลข 36 นางสาวรัชนี อนุกูลประชา (น้องนี)อายุ 25 ปี ยัวร์เพลส อพาร์ทเม้นท์ ส่งเข้าประกวด และรางวัลขวัญใจสื่อมวลชน ได้แก่ หมายเลข 17 นางสาวชลิตา มูลมาก (น้องแหนม) อายุ 22 ปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอทับสะแก ส่งเข้าประกวด

ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประธานในพิธีกล่าวว่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีความยินดีและเต็มใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เปิดบ้านต้อนรับสาวงามที่เข้าประกวดทุกท่าน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมดีๆเพื่อสร้างความทรงจำที่ดีให้แก่ชาวประจวบคีรีขันธ์ และนักท่องเที่ยว จะเป็นการส่งสารสู่ทั่วประเทศและทั่วโลกให้เห็นถึงความสวยงามของสาวๆที่นอกจากจะสวยงามจากภายในและภายนอกแล้วยังเป็นแบบอย่างให้กับสาวๆยุคใหม่ได้ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีงามของหญิงไทย ทำหน้าที่เป็นตัวแทนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance