2 สส. จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ ( พปชร.) เผย ชาวเกาะสมุย -และชาวขนอม เตรียมเฮ สะพานข้ามอ่าวไทยเชื่อมแผ่นดินใหญ่ ภายหลัง นายกรัฐมนตรี ไฟเขียว สั่งการให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และ ผูอำนวยการสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมเพื่อจัดทำข้อมูลข้อศึกษา ออกแบบสะพาน หากไม่ติดขัดเชื่อภายใน 3 ปี ได้เห็นต่อม้อสะพาน ทั้งนี้สำหรับชื่อสะพาน “ยกตัวอย่างเช่นสะพานพระปิ่นเกล้า หรือ สะพานพระปกเกล้า เป็นชื่อสะพานเพื่อเป็น เพื่อเป็นอนุสรณ์”  เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้สื่อข่าวได้รับการ เปิดเผยจาก รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ สส.เขต1 นครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ( พปชร.)  เปิดเผยกับผู้สื่ข่าวว่า พร้อมด้วย นายสายัญห์ ยุติธรรม สส.เขต7 นครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ( พปชร.) เปิดเผยว่า ที่ห้องประชุมสภาย่อย สภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา เกียกกาย ภายหลังจากที่เสร็จสิ้นการประชุมสภาพอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรัฐบาล ได้ปิดฉากลง ตนได้ปรึกษา และ เข้าพบ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกัฐมนตรี เพื่อปรึกษาในเรื่องของสร้างสะพานข้ามอ่าวไทยเชื่อมต่อแผ่นดินใหญ่ ระหว่าง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช - อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งทางนายกรัฐมนตรีไม่ได้ขัดข้อง พร้อมสอบถามว่า ที่ได้ตั้งคณะกรรมมาธิการไปถึงไหนแล้ว ภายหลังตนได้รายงานถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการธิการ ทางนายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลกระทรวงคมนาคม ได้แจ้งให้ ทาง ประธานบอร์ด การทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือ (กทพ) รับเรื่องไปพิจรณา ต่อมา รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ สส.เขต1 จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตนและ นายสายัญห์ ยุติธรรม สส.เขต 7 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2 พรรคพลังประชารัฐ ( พปชร.) ได้เชิญ นาย ธิษัณย์ พฤทธิพงษ์ หัวหน้าวิเคราะห์วิศวกรรมการทางพิเศษแห่งประเทศไทย  นางสาวกชพรรณ เข็มทอง ผู้อำนวยการ กองวางแผนและวิเคราะห์โครงการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย นายเอนก โคตรพรมศรี. ผู้อำนวยการกองจัดการสิ่งแวดล้อมการทางพิเศษแห่งประเทศไทย นายภานุศานต์ คงจันทร์ พนักงานบริหารทั่วไป 7 ฝ่ายบริหารทั่วไป การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมและวางแผนหาแนวทางเข้าแผนศึกษาออกแบบสะพานข้ามอ่าวไทย เพื่อเชื่อมกับแผ่นดินใหญ่ ระหว่าง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช -อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ ซึ่ง รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ สส.เขต1 จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ (พปชร) ยังกล่าวอีกว่า ซึ่งการประชุม ในครั้งนี้ กับการเจ้าหน้าที่ฝ่าย ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้นำเรื่องดังกล่าวไปตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบข้อดีและข้อเสีย ให้พร้อมที่จะนำคณะกรรมการลงพื้นที่ ทำประชาพิจารณ์ ซึ่งหากไม่ติดขัดกับสิ่งอื่นสิ่งใด ตนเชื่อว่าภายใน 3 ปี หรือ ในปี ราวๆ พ.ศ 2565 หรือ พ.ศ 2566 ชาวเกาะสมุย และชาวขนอมจะได้เห็น ตอม้อสะพาน และขณะเดียวกัน ชื่อสะพานอาจจะไปใช้ชื่อสะพาน “ยกตัวอย่างเช่นสะพานพระปิ่นเกล้า หรือ สะพานพระปกเกล้า เป็นชื่อสะพานเพื่อเป็น เพื่อเป็นอนุสรณ์”  และทั้งนี้และทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนเองว่า เอา หรือ ไม่เอา สะพานข้ามแผ่นดินใหญ่ ระหว่าง อำเภอขนอม -อำเภอเกาะสมุย หากประชาชน เห็นชอบ ภายใน 3-4 ปี สะพานดังกล่าวจะเกิดขึ้นทันที และนี้ไม่ใช่เรื่องขายฝัน และในขณะเดียวกัน การศึกษาผลกระทบ ต้องทำควบคู่ไปด้วยกัน กับเรื่องของการขยายผังเมืองในเกาะสมุย ที่ส่วนราชการเองก็ต้องนำไปปรึกษาและหาวิธีการ เพื่อให้สอดคล้องกัน ซึ่งหากเป็นไปตาม ที่ได้ประชุมและหารือการศึกษาระบบต่างๆ เชื่อในอนาคตเกาะสมุย และขนอม จะเป็นเมืองเศรษฐกิจ ทั้งสองฝั่ง รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ สส.เขต1 จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ (พปชร) กล่าว.//