ผู้เขียน: ฉินผิง

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ตอบจดหมาย Bill Gates ประธานร่วมของมูลนิธิ Gates เพื่อขอบคุณที่ให้การสนับสนุนงานการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ในประเทศจีน โดยการเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศเสริมสร้างความเข้มแข็งในการต่อสู้กับไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ระบุ เรายืนหยัดดูแลปกป้องความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของประชาชนจีนและทุกคนทั่วโลกอย่างแน่วแน่ และพยายามที่จะมีส่วนร่วมในการรักษาความปลอดภัยด้านสาธารณสุขของโลก

เรามีโลกและอนาคตเดี่ยวกัน การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) เป็นความท้าทายที่มนุษยชาติต้องเผชิญร่วมกัน และต้องการให้องค์กรระหว่างประเทศร่วมกันรับมือและต่อสู้กับ "โรคระบาด" สหประชาชาติและองค์กรระหว่างประเทศที่สำคัญต่าง ๆ ต่างแสดงความชื่นชมจีน ที่จีนมีความเร็วและพลังความแข็งแกร่งในการสร้างแนวป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในครั้งนี้ นอกจากนั้นยังมีรูปแบบปฏิบัติการมาตรฐานใหม่ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคให้กับโลกใบนี้ด้วย นายกูแตรึช (Guterres) เลขาธิการสหประชาชาติกล่าวว่าจีนได้ใช้ความพยายามอย่างมากในการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19)

จีนได้จัดการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างรวดเร็ว เมื่อเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรค เวลาหมายถึงชีวิต นับตั้งแต่มีการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) จีนได้ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อระบุสาเหตุของโรคอย่างรวดเร็ว และยังแบ่งปันลำดับยีนของไวรัสกับประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก ยิ่งไปกว่านั้นจีนยังให้การช่วยเหลือนานาประเทศในการพัฒนาเครื่องมือทดสอบเชื้อไวรัสด้วย นาย ถัง เต๋อไซ (Tan Desai) ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกกล่าวว่ามาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ (Covid-19) จากต้นกำเนิดของจีน สร้างกำลังใจให้ผู้คนทั่วโลกเป็นอย่างมาก ถึงแม้จีนจะต้องจ่ายมหาศาลกับมาตรการดังกล่าวก็ตาม แต่มันก็ช่วยชะลอการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสไปยังพื้นที่อื่น ๆ ของโลกอย่างมีผลสำเร็จ

โรคระบาดเป็นเหมือนคำสั่ง การป้องกันและควบคุมคือหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนั้นในขณะที่จีนใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค จีนยังได้ทำการวิจัยและพัฒนาวัดซีนอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งดำเนินการช่วยเหลือผู้ประกอบการในการเปิดทำการและเริ่มการผลิตใหม่อีกครั้งอย่างมีระบบ จีนสามารถปกป้องชีวิตและสุขภาพอนามัยของคนในชาติและยังสามารถยับยั้งการแพร่กระจายของโรคระบาดสู่ระดับโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่นการแบ่งปันประสบการณ์และข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อไวรัส วิธีการวินิจฉัยเพื่อให้รู้ผลอย่างรวดเร็ว หลักการและวิธีการรักษาพร้อมทั้งระบบการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาด ฯลฯ ให้กับประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก

จีนสร้างรูปแบบการปฏิบัติการมาตรฐานใหม่ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค มนุษย์จะสรุปมาตรการทางการแพทย์ในการต่อสู้กับโรคระบาดทุกครั้งหลังเกิดเหตุ 31 จังหวัดของจีนได้เริ่มดำเนินนโยบายภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขความรุนแรงระดับ 1 อย่างรวดเร็วพร้อมได้กำหนดและดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมต่าง ๆ หลังเกิดการแพร่ระบาดขอไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) โดยทำการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกับประเทศอื่นทั่วโลกอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จีนถือเป็นต้นแบบในการดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค การพัฒนาวัคซีนและระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็ง

จีนแบกรับเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติ ในปีพ. ศ. 2506 จีนส่งทีมแพทย์ชุดแรกไปยังประเทศแอลจีเรีย ซึ่งเป็นเวลากว่า 50 ปีแล้วที่จีนส่งทีมแพทย์ไปยังหลายประเทศโดยไม่รับค่าตอบแทน ให้ความช่วยเหลือในการสร้างโรงพยาบาลหลายร้อยแห่งและบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์และยาเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ช่วงที่มีการระบาดของโรคอีโบลาในหลายประเทศในแอฟริกาตะวันตก ในปี 2557 จีนเป็นประเทศแรกที่ส่งเที่ยวบินเช่าเหมาลำเพื่อส่งมอบอุปกรณ์บรรเทาทุกข์ฉุกเฉินและทีมแพทย์เพื่อให้การช่วยเหลือในประเทศที่มีระบาดของโรค 13 ประเทศ รวมมูลค่ามากกว่า 120 ล้านดอลลาร์ ประเทศจีนได้รับการยกย่องให้เป็นประเทศหลักในการให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดโรคระบาด

มนุษยชาติจะมีอนาคตที่สดใสต่อเมื่อเอาชนะการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ซึ่งจีนได้ดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ โดยเน้นความเร็ว ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันจีนสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้เบื้องต้นแล้ว นอกจากนั้นจีนยังเดินหน้าส่งเสริมให้สถานประกอบการต่าง ๆ กลับมาเปิดทำการและเริ่มการผลิตใหม่อีกครั้ง แน่นอนว่าการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ไม่ได้เป็นหน้าที่ของประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น หากแต่เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมือในการรับมือเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษยชาติ

กองทุนประกันวินาศภัย