“ASAP” ผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์ให้เช่าระยะยาวแบบครบวงจร รถยนต์ให้เช่าระยะสั้นและรถยนต์ให้เช่าพร้อมคนขับภายใต้แบรนด์ asap โชว์ผลการดำเนินงานปี 62 ทำรายได้ 3,137.6 ล้านบาท เติบโต 19% หลังทุกกลุ่มธุรกิจรถยนต์ให้เช่าเติบโตตามแผน ขณะที่ปี 63 พร้อมรุกตลาดภายใต้แนวคิด ASAP Mobility Solution Services เต็มตัว ผ่านแอพพลิเคชั่น asap ตั้งเป้าเติบโต 10-15%

นายทรงวิทย์ ฐิติปุญญา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน)หรือ ASAP ผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์ให้เช่าระยะยาวแบบครบวงจรสำหรับลูกค้านิติบุคคล รถยนต์ให้เช่าระยะสั้นและรถยนต์ให้เช่าพร้อมคนขับภายใต้แบรนด์ asap (เอแซ็ป) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานปี 2562 มีรายได้จากการขายและบริการ จำนวน 3,137.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19% เทียบกับปีก่อนที่มีรายได้จากการขายและบริการ จำนวน 2,636.1 ล้านบาท

ทั้งนี้เป็นผลจากการเติบโตของรถยนต์ให้เช่าทุกกลุ่มธุรกิจ ทั้งรถยนต์ให้เช่าระยะยาว เช่าระยะสั้น รถยนต์ให้เช่าพร้อมคนขับ และรถยนต์ให้เช่าคิดค่าบริการตามจริงหรือ asap GO โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจรถยนต์ให้เช่าระยะยาวที่ทำสัดส่วนรายได้หลักคิดเป็น 80% ของรายได้รวม สามารถรักษาฐานลูกค้ารายเดิมและขยายฐานลูกค้ารายใหม่ในกลุ่มลูกค้าองค์กรได้เพิ่มเติม ทำให้กลุ่มธุรกิจดังกล่าวช่วยสร้างความมั่นคงของรายได้ประจำ(Recurring Income) ให้แก่บริษัทได้อย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ธุรกิจรถยนต์ให้เช่าระยะสั้นและรถยนต์ให้เช่าคิดค่าบริการตามจริงหรือ asap GO เติบโตที่ดีเช่นกัน จากฐานลูกค้าต่างชาติจองใช้บริการรถเช่าผ่านเว็บไซต์ท่องเที่ยวและเว็บไซต์ให้บริการรถยนต์ให้เช่าระดับโลก รวมถึงผ่านแอพพลิเคชั่น asap ทำให้สินค้าและบริการของ ASAP เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ดีขึ้น ส่งผลให้บริษัทสามารถใช้ความแข็งแกร่งของพอร์ตรถยนต์ให้เช่า ณ สิ้นปี 2562 จำนวน 19,196 คัน ผลักดันการเติบโตได้ตามแผนที่วางไว้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ASAP กล่าวอีกว่า การดำเนินงานปี 2563 ตั้งเป้าเติบโต 10-15% จากการรุกธุรกิจภายใต้แนวคิด ASAP Mobility Solution Services อย่างเต็มตัว ผ่านแอพพลิเคชั่น asap แหล่งรวบรวมสินค้าและบริการของ ASAP ได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่ จองรถยนต์ให้เช่าระยะสั้น และรถยนต์ให้เช่าตามการใช้งานจริง asap GO รองรับไลฟ์สไตล์ ของคนรุ่นใหม่ที่นิยมใช้บริการรถยนต์ให้เช่าเพิ่มขึ้น โดยเป็นช่องทางแนะนำบริการใหม่ๆเพิ่มเติมเช่น รถยนต์ให้เช่าพร้อมคนขับ และขยายบริการ asap GO ไปยังกลุ่มลูกค้าทั่วไปที่คาดว่าจะทำสัดส่วนรายได้อยู่ที่ 20% ของรายได้รวม พร้อมตอกย้ำจุดแข็งพอร์ตรถยนต์ให้เช่าจากแผนเพิ่มรถยนต์ใหม่จำนวน 4,000 คัน โดยส่วนหนึ่งถูกนำมาทดแทนรถครบสัญญาเช่าจำนวน 2,000 กว่าคันที่ ASAP จะนำไปจำหน่ายเป็นรถยนต์มือสองผ่านช่องทางออนไลน์และแฟรนไชส์ asap Select เพิ่มโอกาสอัตราการทำกำไรต่อหน่วยที่ดีขึ้น

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance