ทั้งภายนอกและภายใน และใกล้เคียง ทางสาธารณะ ในระยะ 50 เมตร เพื่อควบคุมป้องกัน ทั้งจัดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประเมินคัดกรองจิตวิทยาคนในชุมชน ให้ความรู้เชื้อไวรัส คำแนะนำและวิธีปฏิบัติตนให้ถูกต้องเพื่อป้องกัน

ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของกทม. เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากที่พบผู้ป่วยโควิด19 รายใหม่ 3 ราย ในพื้นที่กทม. เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน โดยผู้ป่วย 1 ราย เป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง เขตดอนเมือง ในวันนี้ (27 ก.พ.63) เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตดอนเมือง พร้อมด้วยสำนักอนามัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในและภายนอกของบ้านพักอาศัยผู้ป่วย พร้อมทั้งฉีดบริเวณบ้านพักอาศัยใกล้เคียง และทางสาธารณะ ในระยะ 50 เมตร เพื่อควบคุมป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 อีกทั้งได้จัดเจ้าหน้าที่จากฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตดอนเมือง และศูนย์สาธารณสุข 60 เข้าประเมินคัดกรองทางจิตวิทยาให้กับประชาชนในชุมชน พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อ COVID-19 และคำแนะนำวิธีปฏิบัติตน เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจและสามารถดูแลตนเองและคนใกล้ชิดได้อย่างถูกวิธี

ทั้งนี้ กทม.ในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่กทม. ตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ประกอบด้วย ค้นหาผู้ป่วยและผู้สัมผัสโดยก็บสิ่งส่งตรวจ ให้ความรู้ และฆ่าเชื้อเพื่อการป้องกัน และควบคุมโรคCOVID19 เรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ดี สำนักอนามัย กทม. ได้รายงานข้อมูลผู้ป่วยโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ว่า คุณปู่ของผู้ป่วยอายุ65 ปีเดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 20ก.พ. 63 เริ่มมีอาการป่วย วันที่ 23 ก.พ.63 ไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน วันที่ 24ก.พ. 63 ได้รับการวินิจฉัยCOVID19 เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 63 หลังจากนั้นกรมควบคุมโรคได้ตรวจผู้สัมผัสใกล้ชิดในครอบครัว ประกอบด้วย คุณย่า พ่อ  แม่ และหลาน 2คน(ผู้ป่วยเป็นหลานคนโต) ผลการตรวจพบย่ากับหลานคนโตติดเชื้อCOVID19(ปู่ ย่า หลานคนโต)ได้รับไว้ในโรงพยาบาล  ส่วนพ่อ แม่ และหลานคนเล็กผลตรวจครั้งแรกไม่พบเชื้อ COVID19 ในวันที่ 26ก.พ. 63 ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 และกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรคลงสอบสวน ณ โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง  พบผู้สัมผัส  59 ราย  เสี่ยงสูง 55ราย เสี่ยงต่ำ 4 ราย ครู 16 ราย นักเรียน 36 ราย เจ้าหน้าที่ 3 ราย เก็บสิ่งส่งตรวจ 55 ราย หลังจากนั้นกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัยร่วมกับสำนักงานเขตดอนเมืองดำเนินการ ทำความสะอาดฆ่าเชื้อในโรงเรียน ทางโรงเรียนสั่ง ปิดการเรียนการสอนทุกชั้นเรียน 5 วัน ยกเว้นห้องผู้ป่วยให้ ปิด 14 วัน

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน