ตามที่ปรากฎข่าวว่าท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ไม่อนุญาตให้เรือสินค้าที่เดินทางมาจากจีนเข้าเทียบท่าที่ ทกท.เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น การท่าเรือแห่งประเทศไทย(กทท.)ขอชี้แจงว่า กทท.ได้มีมาตรการคุมเข้มในการตรวจสอบเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามข้อกำหนดกฎอนามัยระหว่างประเทศ(International Health Regulations(IHR)2005) ซึ่งเรือสินค้าทุกสัญชาติที่ผ่านการตรวจตามมาตรการดังกล่าวสามารถเข้าเทียบท่าที่ ทกท.ได้ตามปกติ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังที่ กทท.กำหนดอย่างเคร่งครัด

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน