วันที่ 26 ก.พ. 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิด การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา “นาคาเกมส์ ครั้งที่ 5” ปีการศึกษา 2562 โดยมี นางละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2 กล่าวรายงาน มี นายเจริญจิต สืบสาววงศ์ รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดหนองคาย/นายอำเภอเฝ้าไร่ ,นายถาวร สังขะมาน นายอำเภอโพนพิสัย,ผู้บริหารสถานศึกษา,คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา,คณะกรรมการจัดการแข่งขัน,นักเรียน,นักกีฬา ผู้ปกครอง ร่วมในพิธีจำนวนมาก

นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนขึ้นเป็นประจำทุกปี และในปีนี้ได้ดำเนินการการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนขึ้น ระหว่างวันที่ 25-28 ก.พ. 2563 รวม 4 วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ อีกทั้งเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาของโรงเรียนเพื่อทำการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นไป

การแข่งขันกีฬานักเรียนในครั้งนี้ประกอบด้วย 4 โซน คือ โซนโพนพิสัย 1 สีแดง ,โซนโพนพิสัย 2 สีเหลือง ,โซนเฝ้าไร่ สีน้ำเงิน และโซนรัตนวาปี สีขาว โดยจัดให้มีการแข่งขันกรีฑา และ 7 ชนิดกีฬาคือ ฟุตบอล,วอลเลย์บอล,เซปักตะกร้อ,ฟุตซอล,เปตอง,เทเบิลเทนนิส และบาสเกตบอล
“การพัฒนาเยาวชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ได้ให้ความสำคัญมาโดยตลอด และได้ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพราะเยาวชนในทุกวันนี้จะเป็นแรงผลักดันสำคัญในการพัฒนาจังหวัดหนองคาย และประเทศชาติต่อไป อีกทั้งการสนับสนุนให้เยาวชนในด้านกีฬา เมื่อพัฒนาจนมีทักษะที่ดีเยี่ยมก็จะสามารถพัฒนาความสามารถไปสู่ระดับที่สูงขึ้น นำชื่อเสียงมาสู่จังหวัดหนองคาย” นายก อบจ.หนองคาย กล่าว.
ภัทรวินทร์ ลีปาน
หนองคาย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน