เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่26 ก.พ.63ณ ห้องรับรองปทุมธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานรับมอบทุนการศึกษา ด้วยมูลนิธิสแตนเลย์ ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้าจำกัด(มหาชน) โดยคุณอภิชาต ลี้อิสสระนุกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท มอบทุนการศึกษา 250,000 บาท สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 100 ทุน จาก 79 โรงเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1 และ มอบทุนการศึกษา 250,000 บาท สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 100 ทุน จาก 25 โรงเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2

โดยมูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 29 ตุลาคม 2536 ด้วยทุนจดทะเบียน 200,000 บาท โดยความอนุเคราะห์ของ บริษัทไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด(มหาชน) และ บริษัท เอเชี่ยน สแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริจาคเงินเพื่อเป็นทุนจดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. ให้การส่งเสริมด้านการศึกษาในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้ทุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษา 2. ให้การส่งเสริมด้านวัฒนธรรมและความเข้าใจอันดีในระหว่าง วัฒนธรรมของชาติต่างๆ 3. ให้การส่งเสริม ด้านการพิทักษ์และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของประเทศ 4. ให้การช่วยเหลือผู้ยากไร้หรือประสบภัยในสถานการณ์ต่างๆ 5. ดำเนินการเพื่อสาธารณะประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การ การกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณะประโยชน์ 6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด

กองทุนประกันวินาศภัย