เกษตรอำเภอปะคำ จ.บุรีรัมย์ ร่วมกับ อบต.หูทำนบ รณรงค์การ หยุดเผาไร่นา ไถ กลบ ตอซัง หว่านพืชปุ๋ยสดบำรุงดิน ให้อุดมสมบูรณ์แทนการเผาทิ้ง ลดปัญหาภาวะโลกร้อนและมลพิษทางอากาศ ทั้งป้องกันอุบัติเหตุจากหมอกควันปกคลุมถนน หลังพบหลายพื้นที่ยังแห่เผาตอซังข้าว ตั้งเป้าในการไถกลบตอซังข้าวทั้งจังหวัด 1 ล้านไร่

วันนี้ (26 ก.พ.) สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ จ.บุรีรัมย์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ จัดงานวันรณรงค์การหยุดเผาไร่นา ไถกลบ ตอซัง หว่านพืชปุ๋ยสดบำรุงดิน ที่บริเวณแปลงนาสาธิต องค์การบริหารส่วนตำบลหูทำนบ หมู่ 12 ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โดยมีนายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน

เพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้เกษตรกรได้เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ในการไถกลบตอซังข้าวแทนการเผาทิ้ง ซึ่งนอกจากเป็นการปรับปรุงบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์แล้ว ยังช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนรวมถึงมลพิษทางอากาศจากการเผาตอซังข้าว

ทั้งยังเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ขับรถสัญจรไปมาจากหมอกควันที่เกิดจากการเผาตอซังข้าวปกคลุมถนนอีกด้วย ซึ่งในปัจจุบันยังพบเกษตรกรในหลายพื้นที่มีการเผาตอซังข้าวอยู่ ดังนั้น เชื่อว่าการรณรงค์ไถกลบตอซังข้าวในครั้งนี้ จะเป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาไถกลบตอซังข้าวแทนการเผามากขึ้น

นายวันรบ เฮ่ประโคน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การรณรงค์ในครั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรได้ตระหนักถึงผลดีของการไถกลบตอซังข้าว และผลเสียของการเผาตอซังข้าวที่จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและทำลายหน้าดิน ทั้งยังจะก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนด้วย ที่สำคัญยังช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในอีกทางหนึ่ง ซึ่งทางจังหวัดจะรณรงค์ให้โครงการดังกล่าวดำเนินไปอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีเป้าหมายในการไถกลบตอซังข้าวทั้งจังหวัด 1 ล้านไร่

ซึ่งหากเกษตรกรมีการไถกลบตอซังข้าวเป็นประจำทุกปี ก็จะทำให้ได้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น และมีรายได้จากการทำนามากขึ้น เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจโดยภาพรวมของประเทศต่อไป

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน