เมื่อวันที่ 26 ก.พ.63 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันประเพณีขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 โดยมีนายณัฐพล แป้นนอก สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดมุกดาหาร ก่อนพิธีเปิดการแข่งขันได้จัดให้มีการเดินขบวนพาเหรด ณ สนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

นายณัฐพล แป้นนอก สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเพณีชบวนการสหกรณ์ในจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 19 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหร และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวสหกรณ์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์ แข็งแรง สุขภาพใจเข้มแข็ง ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้ขบวนการสหกรณ์ โดยจัดขึ้นทุกปีหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพทุกอำเภอ

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน