เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 25 กพ. ที่ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา พร้อมนายสุรสิทธิ์ สิงห์หลง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมาและผู้บริหาร บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด จัดประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันวิ่งมาราธอน “โคราช พาวดูแรนช์มาราธอน2020" ( KORAT POWDURANCE MARATHON 2020) โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ร่วมหารือการเตรียมความพร้อมสถานที่จัดการแข่งขัน ,การแก้ไขเส้นทางวิ่ง ,มาตรการรักษาความปลอดภัยและการจราจร ทีมงานแพทย์ พยาบาลรวมทั้งกำหนดการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิค 19 เพื่อให้การดำเนินการจัดการแข่งขันฯ ครั้งที่ 2 มีประสิทธิภาพและสมบูรณ์แบบที่สุด

นายสุรสิทธิ์ ฯ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า การแข่งขันวิ่งมาราธอน “โคราช พาวดูแรนช์มาราธอน 2020 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 8 มีนาคม ที่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) นครราชสีมา แบ่งการแข่งขันเป็น 4 ประเภท

1.มาราธอน ระยะทาง 42.195 กิโลเมตร ประเภท ชาย, หญิงโอเวอร์ออล และแบ่งกลุ่มตามอายุชิงถ้วยพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพล ราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

2.ฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 20 กิโลเมตร ประเภท ชาย, หญิงแบ่งกลุ่มตามอายุ ชิงถ้วยพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลง กรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

3.มินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร ประเภท ชาย ,หญิง แบ่งกลุ่มตามอายุ ชิงถ้วยพระราชทานในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

4.วิ่งเพื่อสุขภาพ (FUN RUN) ระยะทาง 5 กิโลเมตร ทุกประเภทการแข่งขันได้รับการรับรองมาตรฐานระยะทางจาก IAAF หรือสหพันธ์กรีฑานานาชาติและสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย รวมทั้งมีกิจกรรม "Powdurance Sports EXPO" ในวันที่ 6 -7 มีนาคม เป็นการออกร้านของสินค้า บริการและนวัตกรรมด้านกีฬาที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาให้ เติบโต ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ,กิจกรรมพิเศษ , การแสดง และเทศกาลสินค้า OTOP ประจำจังหวัด ,ร้านอาหาร ผลไม้ที่มีชื่อเสียงของจังหวัด

นายวิเชียร ฯ ผวจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า การแข่งขันวิ่งมาราธอน ระดับนานาชาติ โคราชพาวดูแรนช์ มาราธอน 2020 จะช่วยสร้างชื่อเสียงและผลักดันให้ประเทศไทยและจังหวัดนครราชสีมา เป็นศูนย์กลางแห่งการแข่งขันกีฬาโนภูมิภาคอาเซียน (AsianSport Hub) เกิดการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่และพัฒนาบุคคลกรด้านการกีฬาของประเทศไทย และจังหวัดนครราชสีมา ในปีนี้นักกีฬาจะวิ่งผ่านสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมา และชุมชนต่างๆเพื่อเป็นการสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดนครราชสีมา ส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ และสร้างการรับรู้ในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของเมืองโคราช สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมกีฬาของจังหวัดและเป็นการสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับธุรกิจท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมการกีฬา (Sport Industry) ของประเทศไทย ได้อย่างยั่งยืน สามารถนำประสบการณ์ที่ได้จากการมีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันไปพัฒนานักกีฬาและใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาการความเป็นเมืองกีฬา (Sport City) ได้อย่างมีมาตรฐานต่อไป ที่สำคัญการแข่งขันตรงกับช่วงเดือนแห่งการฉลองชัยชนะของท้าวสุรนารี ( ย่าโม) อันเป็นที่เคารพสักการะของชาวโคราช คาดว่าจะมีนักกีฬาและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ เข้าร่วมไม่ต่ำกว่า 20,000 คน สามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท

การแข่งขันโคราช พาวดูแรนช์ มาราธอน 2020 นับเป็นกิจกรรมกีฬาระดับประเทศรายการ แรกของจังหวัด ภายหลังจากเหตุความไม่สงบสะเทือนขวัญผ่านมาครบรอบ 1 เดือน จึงนับเป็นกิจกรรมกีฬาสำคัญที่จะช่วยเร่งฟื้นฟูภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด สร้างขวัญและเป็นการร่วมส่งกำลังใจให้ชาวโคราชกลับสภาวะปกติ

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน