"เฉลิมชัย" ฉุนจัด ลั่นไม่เลี้ยงคนเลว โต้ไม่มีวิ่งเต้นโยกย้ายซื้อขายตำแหน่ง ระบุไม่ได้มาโกงกินชาติ ตั้งใจมาทำงานเพื่อประชาชน ช่วยเหลือเกษตรกร สั่งตรวจสอบต้นตอปล่อยข่าวทำลายชื่อเสียง ยันแต่งตั้งทุกตำแหน่งโปร่งใสตามระเบียบก.พ. ย้ำคณะทีมงานรัฐมนตรีไม่เกี่ยวข้อง ปัดไม่มีบริษัทเครือญาติใกล้ชิด ขายวัสดุให้หน่วยงานในสังกัดก.เกษตร

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงเรื่องที่มีสื่อบางสำนักนำเสนอข่าวว่า มีการวิ่งเต้นโยกย้ายในกระทรวงเกษตรฯ โดยจ่ายเงินเป็นจำนวนมากผ่านคนใกล้ชิดรัฐมนตรีว่า ตั้งแต่รับตำแหน่งรมว. เกษตรและสหกรณ์ ให้นโยบายชัดเจนว่า ต้องไม่มีเรื่องนี้ ย้ำทุกครั้งทั้งในการประชุมผู้บริหารกระทรวงฯ และขณะตรวจราชการในพื้นที่ต่างๆ สั่งอธิบดีทุกกรม หากปล่อยให้มีปัญหานี้จะลงโทลษอย่างเฉียบขาด ซึ่งผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานที่รมว. เกษตรฯ กำกับดูแลโดยตรงชี้แจงชัดเจนแล้ว แต่ขบวนการสร้างเท็จยังไม่หยุด พยายามปล่อยข่าวอย่างต่อเนื่องสร้างความเสียหายแก่ข้าราชการประจำที่ตั้งใจทำงาน ขอให้เข้าใจหัวอกข้าราชการด้วยเพราะการถูกกล่าวหาทำให้ทุกคนไม่สบายใจ

นายเฉลิมชัย กล่าวว่า ทั้งนี้การพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายนั้นเป็นไปตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน ทะเบียนประวัติของข้าราชการพลเรือน ปฏิบัติการอื่น โดยกรมจะแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก อีกทั้งยังมีคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) ประเภทสามัญของกระทรวงและกรมพิจารณา ที่กล่าวหาว่า มีการจ่ายเงินเป็นจำนวนมากแก่คนใกล้ชิดรมว. เกษตรฯ ยืนยันว่า คณะทำงานของรมว. เกษตรฯ ไม่มีส่วนในการพิจารณาแต่งตั้งใครทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังมีความพยายามที่จะกล่าวหาว่า การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ของหน่วยราชการสังกัดกระทรวงเกษตรฯ จะต้องซื้อจากเครือญาติคนใกล้ชิดรมว. เกษตรฯ เท่านั้น ทั้งที่การจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ต้องเป็นไปตามพ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งโปร่งใสตรวจสอบได้ จึงเป็นการดูหมิ่นและไม่ให้เกียรติกันอย่างรุนแรง ขณะนี้สั่งการให้ตรวจสอบที่มาอย่างละเอียดถึงต้นตอของข่าวดังกล่าวว่า ผู้ใดเป็นคนให้ข่าว ใครเขียนข่าว และนำเสนอในสื่อสำนักใดบ้าง เชื่อมั่นว่า ตรวจสอบไม่ยาก จากนั้นจะพิจารณาดำเนินการอย่างเฉียบขาด

“ตั้งใจมาทำงานช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกร ไม่ได้มาโกงกินชาติ ผู้ที่มีหลักฐานการซื้อขายตำแหน่งให้ส่งมา จะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบการกระทำผิดจริงจะลงโทษอย่างเฉียบขาด ยืนยัน ไม่เลี้ยงคนเลว” รมว.เกษตรฯกล่าว