วันที่ 25 ก.พ.63 ที่บริเวณ สหกรณ์การเกษตรวิเศษชัยชาญ จำกัด ตั้งอยู่ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง นายพิชัย ปานแก้ว สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง พนักงาน ขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดอ่างทองได้ร่วมมือกันช่วยเหลือสหกรณ์ผู้ผลิตเกลือทะเล ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในขบวนการสหกรณ์ให้ผู้ผลิตเกลือทะเลทั้ง 3 จังหวัด สามารถระบายเกลือทะเลที่ค้างอยู่ในยุ้งฉางและเกลือทะเลออกสู่ตลาด โดยจังหวัดอ่างทอง ยอดรับซื้อเกลือทะเลจำนวน 6,065 กิโลกรัม โดยบรรจุถุงละ 5 กิโลกรัม ราคา 5 กิโลกรัมอยู่ที่ 27.50 บาท

นายพิชัย ปานแก้ว สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ได้กล่าวว่า โครงการนี้ เป็นโครงการที่ช่วยเหลือกันในชุมชนสหกรณ์ได้มีการช่วยระบายเกลือทะเล ของสหกรณ์ผู้ผลิตเกลือทะเลในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ที่ประสบปัญหา คือเกลือล้นระบบไม่สามารถจำหน่ายสู่ตลาดได้ ก็เลยให้ขบวนการสหกรณ์ทั่วประเทศได้ช่วยระบายและทางสหกรณ์จังหวัดอ่างทองได้เป็นส่วนหนึ่ง ที่ช่วยระบายเกลือได้ร่วม 6 ตันเศษ ซึ่งนำมาให้มวลสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดอ่างทองได้นำไปใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรต่อไป

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน