เมื่อวันที่ 24 ก.พ.63 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์"ดร.ฝอ" นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก เป็นประธานการเปิดการฝึกอบรมโค้ชหลักสูตรเบื้องต้น FA Thailand Introductory Course ครั้งที่ 5/2563 สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย โดยมี นายอัศวิน พินิจวงษ์ "สท.ตู่" สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด นายจิรวัฒน์ มงคลจฑาเศรษฐ "สจ.ชัย" สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เขต 1 แม่สอด และคณะผู้บริหารงานท้องถิ่น เทศบาลนครแม่สอด นางอัมรินทร์ จันทระ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ที่ สนามกีฬา 5 อำเภอชายแดน(นานาชาติ) สเตเดียม อ.แม่สอด จ.ตาก โดย สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ สโมสรนครแม่สอดยูไนเต็ดและเทศบาลนครแม่สอด จัดพิธีเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร FA Thailand Introductory Course ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563

ซึ่งภายในพิธีเปิดการอบรม มีนายกเทศมนตรีนครแม่สอด และคณะผู้บริหารงานท้องถิ่น ได้กล่าวต้อนรับและเปิดพิธีอบรมอย่างเป็นทางการ โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 30 คน หนึ่งในนั้นมีกัปตันทีมสโมสรนครแม่สอด ยูไนเต็ด นายโสฬส ปวงคำมาเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ด้วย

อนึ่ง หลักสูตร FA Thailand Introductory ถือเป็นหลักสูตรเบื้องต้นสำหรับคนที่ต้องการเป็นผู้ฝึกสอน โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายในการอบรม ซึ่งหัวข้อหลักของการฝึกอบรม ประกอบไปด้วย การพัฒนาเยาวชน, เทคนิคการเล่นฟุตบอลในแต่ละส่วน, การจัดการแข่งขัน, ฟุตบอลรากหญ้า, การสื่อสารระหว่างผู้ฝึกสอนกับนักกีฬา และคอนเซ็ปต์ไทยแลนด์ เวย์ ซึ่งจะใช้เวลาเรียนทั้งหมด 6 วัน

สำหรับวันแรกได้มีการอบรมภาคทฤษฎีในหัวข้อ คุณลักษณะของโค้ช และเริ่มการสอนภาคปฏิบัติ ในหัวข้อการอบอุ่นร่างกาย, ความคล่องตัว, ความเร็ว และทักษะการเลี้ยงบอล โดยการอบรมหลักสูตร FA Thailand Introductory Course ครั้งนี้ จะจัดขึ้นจนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมจะสามารถส่งชื่อเข้าสมัครอบรมผู้ฝึกสอน หลักสูตร AFC 'C' Coaching Certificate Course ได้ต่อไป

กองทุนประกันวินาศภัย